Beat the heat! Hittestress-aanpak bij pluimvee

20 mei 2020

Onderzoek toont aan dat hittestress een steeds grotere nadelige invloed heeft op het bedrijfsinkomen van pluimveehouders.

HittestressHittestress bij pluimvee vormt een groot economisch probleem. Zo leidt hittestress niet alleen tot een verminderde voeropname en vruchtbaarheid, maar ook tot productiviteitsverlies, tegenvallende prestaties, hogere gezondheidskosten en zelfs uitval.Door de oplopende temperaturen en zonnestraling, komt hittestress bij pluimvee in Nederland bovendien steeds vaker voor.

Vooral bij hogere staltemperaturen (>25°C) in combinatie met een hoge luchtvochtigheid, is er meer kans op hittestress. Hittestress is een verzamelnaam voor de momenten waarop een kip niet genoeg warmte kan afgeven aan de omgeving om de eigen lichaamstemperatuur op peil te houden. 

Symptomen hittestress
De onderstaande tekenen kunnen wijzen op hittestress bij pluimvee:

  • Verminderde activiteit
  • Verminderde voeropname
  • Verhoogde wateropname
  • Bek open
  • Hijgen
  • Spreiden van de vleugels

Om hittestress bij koppels zoveel mogelijk te voorkomen, heeft Trouw Nutrition een plan van aanpak ontwikkeld met concrete handvatten en praktische tips. Heeft u interesse in deze aanpak? Neem contact met ons op. Wij informeren u graag.

Koen Uitdehaag
Nutritionist Poultry
M
+31 (0)6 10 607 887
E
Koen Uitdehaag
Bert Janssen
Animal Specialist Poultry
M
+31 (0)6 51 421 499
E
Bert Janssen
Klaas Vanmoortel
Account Manager
M
+32 (0)468 15 84 73
E
Klaas Vanmoortel