Behoud van inkomen in tijden van lagere melkprijs

1 juni 2020

De melkprijs staat onder druk en zal, als gevolg van het wegvallen van een deel van de vraag door de coronacrisis, ook in de komende maanden onder druk blijven staan. Het is dan belangrijk om de melkveehouder de juiste afweging te laten maken om het rendement van het bedrijf op peil te houden. Om de juiste keuzes ten aanzien van het afstoten van vee en/of het verlagen van de melkproductie te maken, worden hieronder handvatten gegeven.

Behoud van voersaldo met NutriOpt Dairy:

Rantsoenberekening met NutriOpt Dairy kan u helpen de voerkosten per kg melk te verlagen met behoud van de juiste voedingsstoffen. NutriOpt Dairy is het wetenschappelijk onderbouwde rantsoenberekeningsmodel van Trouw Nutrition. Het model onderscheidt zich op de inschattingen van het hedendaagse ruwvoer.

Om een idee te geven is in figuur 1 de relatie tussen VEM en DyNE (Dynamische Netto Energie) weergegeven voor graskuilen. Hieruit blijkt dat graskuilen met een hoog aandeel VEM (vooral door een hoge VC-OS), minder energie blijken te bevatten dan eerder aangenomen. Naast verbeterde equivalenten van VEM, DVE (NDIP) en OEB (NFEPB) beschikt het model over andere nuttige parameters. Met de zogeheten pensfracties aan koolhydraten en eiwit kan bijvoorbeeld de vorming van microbieel eiwit worden gestuurd.

Kosten besparen op de eerste 150 dagen in lactatie is niet aan te raden. Zie ook artikel 'Behoud saldo in tijden van lagere melkprijs'. Begin lactatie is een rantsoen rijk aan Glucogene energie gewenst, een ander NutriOpt Dairy nutrient. Met de Acid Load en de Fibre Index kan vervolgens gestuurd worden op een goede pensgezondheid.

De NutriOpt Dairy nutriënten kunnen gebruikt worden in een zogeheten Least Cost Formulation module van rantsoenberekeningsprogramma’s. Hiermee kan een passend correctievoeder worden berekend op rantsoenbehoefte en een maximaal ruw eiwitniveau, in plaats van het handmatig corrigeren met grondstoffen als tarwe en soja/raap. Een handmatige correctie zorgt voor een onnodig hoge prijs van het correctievoeder. Wanneer gebruik wordt gemaakt van NutriOpt nutriënten en eisen aan beschikbare voeders, kan de meest kosteneffectieve aanvulling berekend worden.

Formulatie van krachtvoeders

Een koe maakt melk uit NDIP, niet uit ruw eiwit. Rantsoenen worden daarom berekend op de verstrekking van NDIP. Nu is het een goed moment om de (soms dure) ruw eiwit eis los te laten en om te schakelen naar het formuleren van voorspelbaardere krachtvoeders op basis van NDIP (DVE). Om een voorbeeld te schetsen: het NDIP gehalte van brok van 17% Ruw Eiwit kan flink variëren: er is gemakkelijk een brok van 90g NDIP te maken, maar ook van 120g NDIP.

Implementeer alle NutriOpt nutriënten om een compleet assortiment aan te bieden en update de nutriënten regelmatig op basis van de analyseresultaten uit uw kwaliteitscontroles. Door het gebruik van het pensfermentatiemodel in NutriOpt kunt u een voorspelbaar assortiment voeders aanbieden voor een optimale pensgezondheid. Door de voorspelbaarheid van de nutriënten kan de samenstelling vaker geoptimaliseerd worden zodat kosten bespaard kunnen worden.

Mogelijke oplossingen en belangrijke overwegingen om voerkosten te verlagen met aandacht voor het voersaldo

Oplossing

Overweging

Verhogen van de hoeveelheid ruwvoer

Houd rekening met de maximale ruwvoeropname. Ruwvoer verzadigt veel meer dan krachtvoer. De verzadiging is afhankelijk van de ruwvoerkwaliteit.

Vul het rantsoen zodanig aan met penseiwit en/of energie dat het ruwvoer goed benut kan worden

Kwaliteit ruwvoer verhogen

Bij broei in uw kuil gaat energie verloren, voorkom broei door een hogere voersnelheid, maak de kuil niet te ver open en bespaar indien nodig niet op een snijvlakbehandeling.

Pas het maaimoment en droogtijd aan op het gras dat je in de kuil wil hebben, bij voorkeur jong gras en daarmee goed verteerbaar. Voor een grasrijk rantsoen geldt daarbij een inkuiladvies van 40-45% droge stof, voor een snijmaisrijk rantsoen geldt een inkuiladvies voor de graskuil van 35-40% droge stof.

Heroverweeg de voerstrategie voor de tweede helft van lactatie

Het is belangrijk dat deze groep koeien niet te vet wordt, dit beïnvloedt de volgende lactatie negatief. Groeien koeien naar een conditiescore van >3,5 eind lactatie? Verlaag dan de hoeveelheid brok vanaf 200 lactatiedagen of schakel naar een minder luxe brok. Als het mogelijk is om een aparte groep te maken met een lager energie- en eiwitniveau in het rantsoen, is dat ook te overwegen.

Droogzetstrategie aanpassen

Zet koeien droog die meer geld kosten dan dat ze opbrengen. Let op dat deze koeien op onderhoudsniveau gevoerd worden zodat ze niet vervetten en dat ze voldoende mineralen binnen krijgen.

Neem afscheid van dieren die niet winstgevend zijn

Zijn er probleemkoeien of koeien die afgevoerd moeten worden? Ondanks de lage slachtprijzen is nu het moment om ze af te voeren, vooral wanneer ze vervangen kunnen worden door een nieuwe vaars of bij een krappe ruwvoerpositie. Een nieuwmelkte koe zet voer namelijk efficiënter om naar melk.

Elk bedrijf is verschillend, dus een strategie moet zorgvuldig worden gekozen en met oog op de toekomst van het bedrijf. Er zijn verschillende rantsoenstrategiën die toegepast kunnen worden met NutriOpt Dairy om uw voerkosten te verlagen.

Elk bedrijf is verschillend, dus een strategie moet zorgvuldig worden gekozen en met oog op de toekomst van het bedrijf. Er zijn verschillende rantsoenstrategiën die toegepast kunnen worden met NutriOpt Dairy om uw voerkosten te verlagen.

Samenvattend:

Met dit in het achterhoofd moedigen we aan om:

  • Passend bij de strategie van het (melkvee)bedrijf, zo goed mogelijk ruwvoer in de kuil te krijgen om voerkosten laag te houden
  • De optimalisatie strategie aan te passen: Gebruik de NutriOpt Dairy nutriënten voor een goede voorspelbaarheid van het krachtvoer en het rantsoen

Neem contact op met ons rundveeteam of uw accountmanager voor hulp bij het ondersteunen van uw klanten