Behoud van saldo in tijden van lagere melkprijs

3 juni 2020

De melkprijs staat onder druk en zal, als gevolg van het wegvallen van een deel van de vraag door de coronacrisis, ook in de komende maanden onder druk blijven staan. Het is voor u als melkveehouder daarom belangrijk om de juiste afwegingen te maken zodat u het bedrijfsrendement op peil houdt.

Het saldo per koe is een belangrijk kengetal. Uiteindelijk bepaalt dat voor een groot deel het bedrijfsresultaat. In tijden van dalende melkprijzen wordt er vaak gesproken over kosten verlagen. Belangrijk is dan om te kijken of er kosten bespaard kunnen worden bij een gelijkblijvend of beter saldo.

Rantsoen aanpassen | alleen de 2e helft van de lactatie

Kosten besparen is goed, maar moet geen doel op zich zijn. In het begin van de lactatie heeft de koe alle energie nodig die ze op kan nemen om efficiënt melk te produceren en zo min mogelijk conditie te verliezen. Minder krachtvoer voeren over de hele veestapel is niet de beste optie om twee redenen:

  1. Verse koeien gaan meer lichaamsreserves vrijmaken en komen in een diepere negatieve energiebalans, met grotere kans op gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen tot gevolg.
  2. In onderstaande tabel kunt u zien welk effect dit heeft op het saldo. Een verschil van €0,22 per koe per dag lijkt weinig maar bij 100 koeien is dat €670 per maand en ruim €8000 op jaarbasis.

 

10 kg krachtvoer/koe

9 kg krachtvoer/koe

Melkproductie(kg/koe/dag)

32

30,5

Melkopbrengst (€0,33/kg)

€ 10,56

€10,07

Krachtvoer (kg/koe/dag)

10

9

Krachtvoerkosten (€0,27/kg)

€ 2,70

€2,43

Saldo/koe/dag

€ 7,86

€ 7,64

Als u wilt besparen op krachtvoerkosten doe dit dan gericht. Kijk kritisch naar uw oudmelkte koeien > 200 lactatiedagen. Deze koeien krijgen vaak ongemerkt nog best veel krachtvoer en wanneer dit niet omgezet wordt in melk zorgt dat er alleen maar voor dat ze gaan groeien wat richting droogstand en volgende lactatie voor negatieve effecten kan zorgen.

Afvoer van koeien en droogzetten | kritische evaluatie noodzakelijk

Bereken eens het saldo per koe om te kijken of die koe van 15 liter melk bij de huidige melkprijs nog voldoende oplevert om de kosten te dekken. Deze koeien krijgen misschien niet veel krachtvoer maar vreten ongemerkt meer dan je denkt. Gerekend met 14 kg droge stof ruwvoer(€0,12/kg) en 3 kg krachtvoer (€0,27/kg) in het basisrantsoen is er van die 15 liter al de helft nodig om alleen de voerkosten te dekken.

Het kan daarom interessant zijn om guste koeien eerder af te voeren of koeien eerder droog te zetten. Zeker ook bij een krappe ruwvoerpositie omdat nieuwmelkte koeien de kilo’s droge stof efficiënter om kunnen zetten naar melk.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze rundveespecialisten:

Egbert Roordink (NL):            
                 

+31 683069135       egbert.roordink@trouwnutrition.com