Daar is de lente, daar is de zon… en nu?

23 maart 2021

Momenteel is er nog geen vuiltje aan de lucht. De temperaturen in april zijn vaak net gunstig. Ventileren wordt wat makkelijker, vooral overdag, doordat er geen al te grote temperatuurverschillen zijn binnen en buiten de stal met onder andere droger strooisel tot gevolg bij pluimvee. Vanaf eind mei is de situatie echter omgekeerd. Buitentemperaturen zijn vaak hoger dan de gewenste staltemperatuur. Binnen een kraamstal is het de kunst om het hele jaar door een geschikte temperatuur te creëren voor zowel de zeug als haar biggen.

Het doel van elke pluimveehouder is om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten op het einde van de ronde. Voor vleeskippenhouders in België betekent dat zoveel mogelijk kilogram per m² uit de stal halen, liefst met een zo gunstig mogelijke voerconversie. In Nederland wordt veeleer de nadruk gelegd op voetzoollaesies en groei per dag in combinatie met voerconversie. Hoge temperaturen kunnen deze resultaten in de weg staan. Een toom die blootgesteld werd aan te hoge temperaturen zal een tegenvallend resultaat tonen zowel op het gebied van gewicht als op voerconversie. Het hittestress mes snijdt dus aan beide kanten. Daarbovenop besteden de dieren minder energie aan niet essentiële systemen voor het lichaam zoals vruchtbaarheid, darmgezondheid en eischaalkwaliteit.

Het doel van elke varkenshouder is om zoveel mogelijk vitale biggen te spenen en vervolgens tot een goed einde te brengen met behoud van de conditie van de zeug. Bij vleesvarkens wordt dan weer de nadruk gelegd op de juiste gespierdheid en een gunstige voerconversie. Te hoge temperaturen staan topprestaties in de weg. Een big dat blootgesteld werd aan te hoge temperaturen zal, zoals bij pluimvee, een tegenvallend resultaat tonen zowel op het gebied van gewicht als op het vlak van voerconversie. Het hittestress mes snijdt dus ook hier aan beide kanten. Daarbovenop besteden de dieren minder energie aan niet essentiële systemen voor het lichaam zoals vruchtbaarheid en darmgezondheid. Anders dan mensen kunnen varkens en pluimvee niet zweten. Het effect van hittestress uit zich dus op een andere manier.

De impact van hittestress op de technische resultaten voor pluimvee.

Na afloop van een ronde waarbij hittestress optrad vallen de resultaten tegen, namelijk:

 • Verhoogde voerconversie
 • Verlaagd gewicht
 • Hogere sterfte
 • Zwakkere darmgezondheid (verhoogd antibioticagebruik)
 • Verminderde ei-kwaliteit

De impact van hittestress op de prestaties voor varkenshouders:

Korte termijn:

 • Lagere melkgift: extra uitdaging voor overtallige biggen
 • Gewijzigde samenstelling van melk: verteringsproblemen bij jonge biggen
 • Lager aflevergewicht bij vleesvarkens
 • Hogere sterfte in extreme gevallen
 • Lager toomgewicht

Lange termijn:

 • Minder homogene toom in de volgende worp
 • Verminderde vruchtbaarheid bij een volgende bronst
 • Slechtere groei en ontwikkeling van de biggen in de daaropvolgende cyclus

Het ene bedrijf is het andere niet

Evalueer op basis van vooropgestelde criteria welke pluimvee- of varkenshouders een verhoogd risico vormen voor het ondervinden van hittestress. Zij verdienen extra aandacht wanneer de buitentemperatuur boven de 25 graden piekt. Benieuwd welke aanpassingen u op voorhand reeds kan doorvoeren richting voersamenstelling en welke bedrijven precies een verhoogd risico hebben? Onze accountmanagers bespreken dat graag met u.