Farmmanagement: een belangrijke factor voor de gezondheid

26 oktober 2017

Om het antibioticumgebruik op een bedrijf te kunnen verlagen, moeten de dieren zo gezond zijn dat er geen antibioticum meer nodig is. Op vrijwel elk varkensbedrijf zijn meerdere bekende varkensziektes aanwezig. Toch heeft niet elk bedrijf hier in gelijke mate last van. Op veel bedrijven zijn de dieren in staat om te gaan met de aanwezige infecties. Om dit te bereiken moet er hard gewerkt worden om de ziekte gevallen op het bedrijf te verlagen. Simpel gezegd voorkomen is beter dan genezen.

Management van het bedrijf

Het management van een bedrijf is hiervoor de sleutel tot succes. Belangrijke puzzelstukjes van dit management zijn de inrichting van het bedrijf, de gang van zaken in de kraamstal, de zorg rondom het spenen en aan- en afvoeren van dieren. Maar uiteindelijk is de mens verantwoordelijk voor de uitvoering.

Optimaliseren van de gezondheid

Het optimaliseren van de gezondheid op een varkensbedrijf bestaat altijd uit 2 delen. Het eerste gedeelte is een algemeen en aspecifiek deel. Dit deel omvat alle dagelijkse en algemene zaken, die zo optimaal mogelijk moeten verlopen. Dit is feitelijk de voorwaarde voor gezondheid. Het tweede gedeelte omhelst de specifieke processen en acties gericht op de problematiek van het bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaccinatieschema’s. Het beste resultaat wordt bereikt door de eerste zo goed mogelijk voor elkaar te hebben, aangevuld met zo min mogelijk specifieke onderdelen.

Goede afspraken maken goede vrienden

Toch zie ik in de praktijk dat het met de aandacht voor de verschillende onderdelen vaak nog omgekeerd is. Er is veel aandacht voor de oorzaak en risicofactoren van een specifieke ziekte. Maar er is te weinig aandacht voor het algemeen management van het bedrijf. Mijn advies voor elk bedrijf is: plan met regelmaat een managementoverleg op je bedrijf. Bij zo’n overleg komen alle sleutelrollen samen om gezamenlijk te evalueren hoe de afgelopen periode gegaan is. Daarnaast worden ook gezamenlijk de doelstellingen en afspraken gemaakt voor de komende tijd. De belangrijkste regel van een goed management overleg is: afspraak is afspraak! Als er zaken afgesproken zijn, kan daar niet zomaar van afgeweken worden.

Conclusie

Betrek bij dit overleg altijd alle medewerkers en de belangrijkste adviseurs, bijvoorbeeld de dierenarts en de voerspecialist, ook de klimaatdeskundige of waterspecialist kan hier een belangrijke bijdrage leveren. Een managementoverleg hoeft niet te vaak gevoerd te worden. Zorg voor regelmaat door elke drie maanden een overleg te plannen. Besteed tijdens het overleg ongeveer evenveel tijd aan het algemeen management van een bedrijf dan als aan het ziekte specifiek management. Op deze manier zal er steeds vaker sprake zijn van ziekte voorkomen in plaats van genezen.