Gewijzigde Europese declaratie voor twee organische vormen van seleen

17 september 2019

1. De wijziging

De Europese declaratie voor de volgende twee organische vormen van seleen is gewijzigd (Zie Tabel 1 voor de nieuwe declaratie):

  • Seleen geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (in ons assortiment beter bekend als Optimin Selenium van Selko);
  • Seleen geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (in ons assortiment beter bekend als Sel-Plex van Alltech).

De voorwaarden van gebruik van deze vormen van selenium zijn echter ongewijzigd:

  • Het maximaal toelaatbare niveau totaal seleen voor alle diersoorten is 0,5 mg/kg compleet voer (met vochtgehalte van 12%);
  • Van de bovengenoemde 0,5 mg/kg seleen is het maximaal toelaatbare niveau totaal organisch seleen voor alle diersoorten 0,2 mg/kg compleet voer.

Organische vorm

Oude declaratie

Nieuwe declaratie

Optimin Selenium

Seleenmethionine geproduceerd door Sacch. cer. NCYC R397, Selenium (3b8.11)

Geïnactiveerde geseleniseerde gist Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, Seleen (3b811)

Sel-Plex

Org. vorm van seleen, geprod. door Sacch. cer. CNCM I-3060, Selenium (3b8.10)

Geïnactiveerde geseleniseerde gist Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, Seleen (3b810)

Tabel 1: Nieuwe declaratie voor twee organische vormen van seleen (Uitvoeringsverordening (EU) 2019/804).

2. Overgangsdata 

De volgende overgangsdata gelden voor de productie en etikettering, het in de handel brengen en het opmaken van bestaande voorraden:

  • Productie en etikettering van additieven en voormengsels volgens de oude regels mag tot 9 december 2019.
  • Het verwerken van additieven en voormengsels, geëtiketteerd volgens de oude regels, in mengvoeders bestemd voor voedselproducerende dieren mag tot 9 juni 2020.
  • Op het etiket van het deze voeders dient dan wel de oude declaratie worden vermeld.
  • Het verwerken van additieven en voormengsels, geëtiketteerd volgens de oude regels, in mengvoeders bestemd voor niet-voedselproducerende dieren mag tot 9 juni 2021.
  • Op het etiket van het deze voeders dient dan wel de oude declaratie worden vermeld.

Trouw Nutrition Benelux zal uiterlijk per 9 december 2019 de voormengsels en aanvullende voeders met Optimin Selenium of Sel-Plex etiketteren conform de nieuwe declaratieregels. Zodra de voormengsels met de nieuwe declaratie worden verwerkt in (eind-)producten, dienen deze ook voorzien te zijn van de nieuwe declaratie.

Voor vragen kunt u terecht bij uw accountmanager.