Gezonde luchtwegen zijn belangrijk

7 januari 2019

Het is een uitdaging de luchtwegen van jonge kalveren gezond te houden. Luchtwegaandoeningen zijn de op één na belangrijkste doodsoorzaak bij jonge kalveren. Ongeveer 20 tot 25% van het melkvee heeft in het eerste levensjaar luchtwegaandoeningen gehad. Luchtwegaandoeningen kunnen permanente schade aan de longen toebrengen, waardoor de groei en de latere productiviteit negatief worden beïnvloed. Gezonde luchtwegen zijn van cruciaal belang om te zorgen dat een kalf later kan uitgroeien tot een productieve melkkoe.

Kwetsbaarheid ademhalingsstelsel van kalveren

Het ademhalingsstelsel van kalveren is erg kwetsbaar:

  • De longen ontwikkelen zich relatief laat en komen pas tot volledige ontwikkeling wanneer het dier twee jaar oud is. Hierdoor heeft een kalf erg weinig reservecapaciteit.
  • De luchtwegen van een kalf zijn relatief nauw, waardoor ze snel geblokkeerd raken.
  • De longen van kalveren zijn sterk gesegmenteerd en elk segment heeft maar één ingang voor de luchtwegen. Als deze ingang verstopt raakt, kan het hele segment niet meer functioneren.

Het kalf gaat eerst meer slijm produceren, waardoor de luchtwegen gemakkelijker vrijgemaakt worden. Daarom hebben kalveren vaak een loopneus. Als het kalf er niet in slaagt de luchtwegen op deze manier vrij te maken, is het tijd om in te grijpen.

Waaraan zijn kalveren te herkennen die extra hulp nodig hebben?

Regelmatige controle en observatie van de kalveren geeft signalen over de gezondheid van de dieren. Als een kalf een temperatuur van 39,5 °C of hoger heeft, is het zinvol de dierenarts in te schakelen.

Wat moet er gebeuren wanneer de ademhaling moeilijk gaat?

Er zijn verschillende manieren om de gezondheid van de luchtwegen bij jonge kalveren te verbeteren. Download één van onze praktische protocollen.

Download protocol voor gezonde luchtwegen bij kalveren

Protocol gezonde luchtwegen (fokkalveren)

Protocol gezonde luchtwegen (vleeskalveren)