Goede varkensprijs, aangepast voeder

3 juli 2019

Als varkenshouder bent u onderhevig aan een zeer woelig economisch klimaat. Het economisch resultaat is sterk afhankelijk van schommelende grondstof- en varkensprijzen. Om het maximum uit uw bedrijf te halen, is het belangrijk om uw keuzes af te stemmen op de marktomstandigheden. Afgelopen jaar zijn we geëvolueerd van hoge voerprijzen en lage varkensprijzen naar lage voerprijzen en hoge varkensprijzen. Door deze switch is de beste keuze voor uw bedrijf van een half jaar geleden hoogstwaarschijnlijk niet de beste keuze vandaag. Maar hoe past u zich hierop aan?

Het maken van een goeie keuze, begint met het verzamelen van de juiste data. Probeer zoveel mogelijk data in uw managementprogramma te stoppen. Op basis van deze data zal dit programma u 2 types informatie geven:

  • Technische parameters zoals groei en voederconversie, die onafhankelijk zijn van de marktsituatie.
  • Economische parameters zoals kostprijs per kg groei en voerwinst, die wel afhankelijk zijn van de marktsituatie.

In tabel 1 vindt u een proef waarbij 2 voerconcepten met elkaar vergeleken zijn in december 2018. Uit de resultaten bleek dat concept 2 een scherpere voerkost per kg groei had, maar doordat concept 1 een betere groei heeft, was de voerwinst op beide concepten quasi gelijk.

Als we deze proef herrekenen naar de huidige marktsituatie, dan zien we echter een ander verhaal. Voerkost per kg groei blijft nog steeds beter voor concept 2. Maar op vlak van voerwinst is er nu een voordeel van 0.85 cent per varken voor concept 1. Op 1000 varkens brengt concept 1 nu dus 850 € meer op dan concept 2.

Zoals bovenstaand voorbeeld aantoont, wordt de beste strategie voor een bedrijf bepaald door de marktomstandigheden. Om hier optimaal op in te kunnen spelen heeft Trouw Nutrition het NutriOpt Swine Model ontwikkeld. Dit model gebruikt bedrijfsinformatie en simulaties om het effect van bepaalde keuzes op de financiële situatie van uw bedrijf te voorspellen.

 

Concept 1

Concept 2

 

     

 

Technische parameters

 

opzetgewicht

29,10

29,19

Kg

eindgewicht

121,36

119,39

Kg

 

 

Voerverbruik

244,74

246,02

Kg

Gewichtsaanzet

92,26

90,2

Kg

 

 

VO

2,37

2,33

Kg/d

Groei

890

861

Kg/d

bruto VC

2,66

2,71

 

 

 

Economische parameters

 

Periode

Dec 2018

Juni 2019

Dec 2018

Juni 2019

 

Gem voerkost/kg

273

253

266

246

€/t

Voerkost/varken

66,2

61,3

64,2

59,3

€/afgeleverd varken

Kost Big

37,10

59,10

37,19

53,19

€/big

Prijs vleesvarken

(obv levend gewicht)

1,02

1,38

1,02

1,38

€/kg

 

 

 

 

 

 

Kp/kg groei

0,717

0,664

0,712

0,658

€/kg

Voerwinst*

19,92

68,50

19,78

67,66

€/varken

*Voerwinst= Verkoopprijs Vleesvarken – Voerkost - Aankoopprijs big
** proef o.b.v. borgen en zeugen gemengd

Tabel 1: Effect marktsituatie op economische resultaten