Het belang van een goede staltemperatuur op de prestaties van uw pluimvee

3 juni 2019


Temperatuur is van grote invloed op de prestaties van uw pluimvee. Een te hoge of een te lage temperatuur kan nadelige gevolgen hebben op de groei, productie of het welzijn van de dieren. Met een infrarood thermometer kunt u nauwkeurig de temperatuur van uw stal (vloer) metenen indien gewenst daarop schakelen.

De opvang van pluimvee

De juiste temperatuur en andere klimaatsfactoren (relatieve luchtvochtigheid, CO2 niveau, ammoniak, luchtsnelheid), zijn voor pluimvee van groot belang. Dit geldt zowel voor vleeskuikens als (opfok)leghennen.
Met name de temperatuur verdient de nodige aandacht. Binnen een bepaalde temperatuurzone voelen kuikens zich comfortabel. De boven en ondergrens van deze comfortzone is natuurlijk sterk afhankelijk van de leeftijd van de dieren. Eéndagskuikens zijn niet in staat om hun lichaamstemperatuur, die 40°C moet zijn, goed te reguleren. Deze periode duurt zo’n 5 dagen. De omgevingstemperatuur is in deze periode van extra groot belang.
Bij een te lage temperatuur verliezen kuikens te veel lichaamswarmte.
Het gevolg is dat de activiteit van de kuikens afneemt en hiermee ook de voeropname. De lagere voeropname zorgt voor minder verteringswarmte met als gevolg dat het kuiken zwakker wordt en uiteindelijk tot uitval kan leiden. Misschien nog veel erger is dat er kuikens zijn die nog net weten te overleven maar al direct een groeiachterstand oplopen. De uniformiteit van het koppel verslechtert en dit maakt goed management direct een stuk lastiger.

--> Download het hele artikel