Hoe kunt u uw klanten ondersteunen bij het conserveren van hun CCM-kuil?

19 mei 2020

Op het boerenerf zijn er verschillende voedermiddelen die via eigen teelt of aankoop bewerkt en ingekuild worden om aan verschillende diergroepen te voeren. CCM (Corn Cob Mix) en soortgelijke varianten (MKS) onderscheiden zich van snijmais en gras door hun hoge zetmeelgehalte. De nutritionele eigenschappen die tijdens het fermentatieproces in de kuil meegegeven worden, zorgen voor een gezond en smakelijk product voor alle diersoorten. In vergelijking met mengvoer en/of droge grondstoffen is CCM gevoeliger voor broei. Het aanwezige vocht (30-40%) in de kuil in combinatie met hoge zetmeelgehaltes (750 g/kg drogestof) zijn ideale omstandigheden voor gisten. Energieverliezen treden met name op nadat de kuil opengemaakt is, waarbij aerobe gisten in staat zijn om te groeien.

Beperk energieverliezen

Het is belangrijk om deze energieverliezen zoveel mogelijk te beperken. Praktisch gezien vormt het inkuilproces de basis hiervoor. Een degelijk afgesloten kuil die voldoende dichtgereden is (>500 kg DS/m³) zorgt voor minimale aanwezigheid van zuurstof. Een verhoogde voersnelheid (>1 meter/week) beperkt de blootstelling van de CCM aan zuurstof, wat de schade van broei voorkomt. Een kuil die op het snijvlak een temperatuursverhoging van 5 °C heeft, verliest al nutriënten door broei. Afhankelijk van de voersnelheid en de mate van broei kan een CCM-kuil tot 0.15 EW (varkens) of 120 VEM (rundvee) per kilogram droge stof verliezen. Vanwege de hoge energiewaarde van CCM loopt de schade voor een complete kuil al slechts bij geringe broei op tot enkele duizenden euro’s.

In een compleet rantsoen kan de werkelijke energiegift sterk beïnvloed worden door de nutritionele waarde van CCM. Hiervoor is een contstant product gewenst waarbij alle beschikbare energie in de CCM door het dier benut kan worden en niet door micro-organisme weggekaapt wordt.
Als Trouw Nutrition hebben wij jarenlange ervaring met het conserveren van CCM- en/of MKS-kuilen, met als hoofddoel om verliezen na het openen van de kuil te beperken. Uit recent onderzoek van Trouw Nutrition is gebleken dat onze vernieuwde inkuilmiddelen in staat zijn om gisten (de veroorzaker van broei) fors te reduceren waarbij de melkzuurbacteriepopulatie intact blijft. Dit geeft als resultaat een veilige kuil na het openen met hoge gehaltes melkzuur. Op basis van dit onderzoek hebben wij een geheel nieuw assortiment inkuilmiddelen weten te ontwikkelen, waarbij we onder vrijwel alle omstandigheden u kunnen ondersteunen bij het conserveren van CCM-kuilen bij uw klanten. Hierbij geven wij u een breed advies voor CCM-kuilen van 60% tot wel 70% droge stof.

Heeft u interesse in de onderzoeksresultaten, dan kunnen wij de resultaten en onze visie over conserveren van CCM of MKS geheel vrijblijvend met u bespreken.

Onze specialisten staan voor u klaar:

Marion Jans Beeke
Technical Specialist B2F | Zuid-Nederland
T
+31 (0)6 12 614 761
E
Marion Jans Beeke
Ton Peeters
Technical Specialist B2F | Zuid-Nederland
M
+31 (0)6 13 261 631
E
Ton Peeters
Dick Pannekoek
Technical Specialist B2F | Midden- en Noord-Nederland
M
+31 (0)6 12 683 226
E
Dick Pannekoek
Steven Haerinck
Technical Specialist B2F | België
T
+32 (0)9 243 91 75
M
+32 (0)488 04 21 02
E
Steven Haerinck
Joline Blockx
Technical Specialist B2F | België
M
+32 (0)473 53 31 21
E
Joline Blockx