In het najaar problemen door hittestress?

13 september 2017

Gedurende de zomer ervaren melk- en droge koeien regelmatig enige vorm van hittestress. Wanneer dit extreem genoeg is, of voor een langere periode, zal dit zorgen voor een melkproductie- of melkgehalten daling. Ook andere koesignalen zoals beschreven in dit eerdere artikel, zijn kenmerkend voor hittestress.

Wanneer onvoldoende klimaat- en voermaatregelen zijn getroffen tijdens de hittestress periode, zal dit in de maanden oktober tot en met december leiden tot een lager non-return percentage, meer klauwproblemen en een verminderde weerstand. Deze link tussen hittestress en gezondheidsproblemen in het najaar wordt meestal niet gelegd. De oorzaak van deze problemen wordt in de praktijk namelijk vaak geweten aan het op dat moment aangeboden rantsoen of mineralenmengsel. Ook worden de problemen vaak afgedaan als ‘seizoenseffect’.

Wanneer onvoldoende wordt geanticipeerd op hittestress kan gemakkelijk pensverzuring ontstaan en verergert een lagere voeropname de negatieve energiebalans. Dit zorgt voor een weerstandsdip en maakt het moeilijker uw dieren drachtig te krijgen. Door de langzame hoorngroei in de klauwzolen, doen klauwproblemen zich ook pas voor acht tot tien weken na de stressperiode.

Het is dus enorm belangrijk om een anti-hittestress plan te maken aan het begin van elk jaar om problemen tijdens en na een hittestressperiode te voorkomen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met één van onze specialisten.