LifeStart Swine Conference

18 maart 2021

Omdat het begin van elk leven zo belangrijk is!

Het LifeStart Swine Conference, dat digitaal werd georganiseerd op 17 maart, werd bijgewoond door meer dan 1100 varkensspecialisten wereldwijd. Prominente sprekers uit Australië, Canada en België deelden de laatste wetenschappelijke inzichten uit de varkensvleesindustrie. Daarnaast werden er ook praktische tips meegeven die helpen om de dagdagelijkse business te verbeteren. Lees hier de samenvatting van het evenement, of bekijk de conferentie on-demand terug.

Bekijk sessie 1

Bekijk sessie 2

Er werden twee sessies georganiseerd, zodat men vanuit verschillende tijdzones aanwezig kon zijn. 

Saskia Korink

Trouw Nutrition staat voor wetenschappelijk gebaseerd onderzoek

Saskia Korink, CEO van Trouw Nutrition, geeft aan dat het uitdagende tijden zijn. De situatie rondom het coronavirus heeft een impact gehad op de manier van werken. Trouw Nutrition heeft hier veel uit geleerd, en grote stappen gemaakt richting digitalisering. We zijn optimistisch naar de toekomst toe en blijven ons inzetten om onze klanten vooruit te helpen.

In de varkensindustrie zijn er eveneens uitdagingen richting gezondheid. Daarom focussen we ons toekomstig onderzoek op het verbeteren van de algehele gezondheid van de varkens met een mix van nutritionele oplossingen. Daarbij bieden digitale oplossingen ons de mogelijkheid om data-gedreven beslissingen nemen. We focussen ons hierbij op het prille begin van de levenscyclus van de dieren.

Onderzoek toont aan dat kleine verbeteringen in het begin van het leven van een dier resulteren in een groot voordeel op latere leeftijd. We willen ook investeren in onderzoek rond darm microbiota. Recent werd bijvoorbeeld een nieuw onderzoekscentrum geopend om onze doelstellingen te realiseren, namelijk het ontwikkelen van oplossingen voor behoeftes, en dit op een wetenschappelijk gebaseerde manier.

Prof. Leo den Hartog en Saskia Kirink bereiden zich voor in de studio voor de start van het LifeStart Swine Online Conference

Prof. John Pluske (Melbourne University, Australia)

De wereld is veranderd, zo ook de varkensindustrie

De wereld is veranderd, en zo ook de varkensindustrie. Daarbij is het cruciaal gebleken om in een nieuwe situatie snel te kunnen aanpassen. De varkensindustrie moet blijven evolueren en verbeteren om de uitdagingen te overkomen.

Prof. Pluske merkt op dat er wereldwijd steeds meer druk komt richting de varkensindustrie om duurzaam te worden. Overleven in de industrie betekent dat men moet focussen op de basisprincipes van de varkensproductie, namelijk bio veiligheid en hygiëne, huisvesting en management, welzijn en omgeving en nutritie en immuniteit. Het ultieme doel hierbij is om kosten te reduceren en inkomsten te doen stijgen. Nutritie voor de zeug en de big tijdens de dracht of na de geboorte, na spenen en het evalueren van de economische aspecten van het volledige leven en de volledige toom prestaties is van kritische belang.

Prof. Chantal Farmer (Sherbrooke Research and Development Centrer, Canada)

Zeugen produceren meer melk dan een koe!

Wist u dat zeugen per kilogram lichaamsgewicht meer melk produceren dan een koe? Toch zorgt de colostrum en melkproductie van de zeug voor een beperkende factor. Een opname van 250 gram colostrum is namelijk essentieel voor de overlevering en groei van een pasgeboren big. De hoeveelheid colostrum dat zeugen producen is echter sterk variabel. We weten dat jongere zeugen meer colostrum produceren. Oudere zeugen hebben dan weer een hogere melkproductie. De colostrum opname kunnen we beïnvloeden door het aantal biggen per zeug aan te passen aan het aantal functionele tepels.

Prof. Farmer heeft bewezen dat het zogen van een tepel voor ten minste twee dagen na de geboorte essentieel is voor de melkopbrengst in de volgende pariteit. Hierbij moet wel vermeld worden dat met elke extra big boven de 6 biggen de gemiddelde colostrumopname zal dalen. Daarnaast is ook de hormonale status van de zeug zeer belangrijk. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het niet te vroeg induceren van het werpproces en het minimaliseren van stress.

Prof. Dominique Maes (Ghent University, Belgium)

Goed begonnen is half gewonnen

Zeugen worden steeds productiever. Dat brengt echter ook problemen met zich mee. Inmiddels heeft de industrie reeds een aantal praktische oplossingen bedacht voor het aanpakken van deze problemen. Split- suckling, pleegzeugen, verleggen van biggen, vroeg spenen van biggen en het gebruik van melkvervangers en snoepvoer zijn de belangrijkste elementen die helpen in het managen van die extra biggen.

Infectieuze ziekten liggen steeds op de loer. Hoe ouder de biggen zijn bij het spenen, hoe beter ze bestand zijn tegen infecties door onder andere E. coli vanwege een betere endogene enzyme productie en activiteit. Stress na spenen moet zo goed mogelijk beperkt worden. Dit kan door het garanderen van voldoende voeropname, met goed verteerbare eiwitten, koolhydraten en essentiële aminozuren. Uit onderzoek blijkt immers dat voldoende voeropname helpt om de atrofie van de intestinale villi te voorkomen.

Prof. Maes wijst ook op het belang van additieven die oxidatieve stress vermijden. Naast de samenstelling is ook het type van het voer belangrijk. Biggen verkiezen zachte pellets. Vloeibaar voer heeft ook een aantal voordelen: het lijkt sterk op de melk van zeug. Voldoende voerplaatsen blijven daarbij zeer belangrijk. Tot slot zorgt een beperking van de groepsgrootte (20 in plaats van 100) voor een kleinere variatie in gewicht en een hogere gemiddelde groei.

Dr. Ruben Decaluwe (Trouw Nutrition, Belgium)

Een combinatie van nutritionele technologieën om dieren optimaal te ondersteunen

Er zijn heel veel zaken die kunnen mislopen tijdens het leven van een zeug. In het verleden werd vaak op basis van een onderbuikgevoel bijgestuurd. Binnen Trouw Nutrition werd een model ontwikkeld dat, gebaseerd op wetenschappelijke data, kan voorspellen welke impact bepaalde factoren hebben op de conditie van de zeug. Op die manier kunnen dus data-gedreven beslissingen genomen worden.

Het geboorteproces heeft een enorme impact op zowel de zeug als de big. Een optimale ondersteuning van de zeug tijdens dit proces zorgt voor een hogere big vitaliteit. Sterker nog, er werd aangetoond dat door toediening van een supplement 1 extra big per zeug geboren kan worden. Ook voor de verdere levensweg van de big is een goede ondersteuning belangrijk.

Momenteel kunnen we niet zomaar teruggrijpen naar het supplementeren van zink of het achteloos toedienen van antibiotica. Daarom heeft Trouw Nutrition een totaalaanpak ontwikkeld die zorgt voor het behoud van prestaties door het ondersteunen van de darmgezondheid. Hierbij werd sterk gekeken naar de juiste hoeveelheid en verhouding aminozuren. De voerstrategie werd steeds vergeleken met een positieve controle (voerstrategie met zink en antibiotica) en een negatieve controle (zelfde voerstrategie zonder zink en antibiotica).

Dr. Decaluwe toont aan dat de combinatie van nutritionele technologieën, die vervat zitten in de totaalaanpak, resulteren in minder sterfte en een lager percentage dieren dat behandelt diende te worden. Daarnaast werd aangetoond dat de prestaties eveneens op niveau bleven. Met functionele additieven kan onder meer de diversiteit van bacteriële species in het jejunum worden beïnvloed, samen met de totale hoeveelheid aan bacteriën. Ook de villus hoogte en crypt diepte ratio is verbeterd in het jejunum en ileum. Dit weerspiegelt zich in de dierprestaties en als gevolg ook netto onderaan de streep. Via een meta analyse van 14 proeven in 5 landen en 3 continenten werd aangetoond dat er een significant stijging was van 6% in de gemiddelde dag groei en 3% verbetering in voerconversie door het stabiliseren van de darmmicrobiota.

Bekijk het LifeStart Swine Conference terug:

Bekijk sessie 1

Bekijk sessie 2

Er werden twee sessies georganiseerd, zodat men vanuit verschillende tijdzones aanwezig kon zijn.