Mangaan bijvoeren niet altijd noodzakelijk

17 oktober 2019

In voorgaande nieuwsbrieven zijn de functies van koper en zink besproken. In deze nieuwsbrief komt het veelzijdige sporenelement mangaan (Mn) aan de orde.

Functies van mangaan

Mangaan is een sporenelement dat een belangrijke rol vervult in het metabolisme van zowel koolhydraten, vetten als eiwitten. Daarnaast is mangaan nodig voor normale hersenactiviteit, bot- en kraakbeengroei. Ook heeft mangaan een rol in de synthese van cholesterol, wat de voorloper is van vruchtbaarheidshormonen als progesteron, oestrogenen en testosteron. De laatste functie van mangaan is die van antioxidant, waarbij mangaan is ingebouwd in een enzym dat de cellen beschermt. Voor het goed functioneren van een dier is mangaan dus onmisbaar!

Tekort aan mangaan

Tekorten aan mangaan komen niet vaak voor, want een grasrijk basisrantsoen bevat vaak al voldoende vanuit het ruwvoer. Indien nodig, kan een beperkte aanvulling voor hoogproductieve dieren via het krachtvoer worden verstrekt. In rantsoenen met overwegend maïskuil als ruwvoer is een aanvulling via de mineralen wel wenselijk. Kijk op uw kuiluitslagen maar eens naar het verschil tussen de hoeveelheden mangaan in gras- en maiskuilen. Indien toch een mangaantekort optreedt bij melkvee, dan heeft dat een negatieve invloed op de vruchtbaarheid en melkproductie. Bij een mangaantekort tijdens de opfok, kunnen kraakbeen-, bot- en peesafwijkingen ontstaan. Ook kan het uierweefsel minder goed tot ontwikkeling komen.

Overmaat aan mangaan

Een overmaat aan mangaan is niet schadelijk (uitzonderlijke niveaus van >1000 mg/kg ds daargelaten). In tegenstelling tot koper, wordt mangaan beperkt opgeslagen in het lichaam en wordt een overmaat via galzouten weer teruggebracht in de darmen. Daarmee verdwijnt de overmaat mangaan via de mest. Een overmaat aan Mn kan echter wel de opname van ijzer (Fe) remmen, omdat ze beide door dezelfde receptoren worden opgenomen in de darm.

Advies

De adviesdoseringen van mangaan zijn voor hoogproductieve dieren 50 mg/kg d.s. en voor laagproductieve 45 mg/kg d.s. Indien geen analyseresultaten van mangaan in het ruwvoer bekend zijn, adviseert Trouw Nutrition 250mg Mn per koe per dag op te nemen uit IntelliBond Mangaan in een snijmaisrijk basisrantsoen. Voor hoogproductieve dieren dient nog 175mg Mn uit IntelliBond te worden toegevoegd via het krachtvoer, zodat er in totaal 425 mg Mn per koe per dag wordt gesupplementeerd.

Meer informatie?

De sporenelementen aanbevelingen van Trouw Nutrition zijn op aanvraag beschikbaar. Heeft u hier interesse in? Vul dan hieronder uw naam en emailadres in.