Melkpoeder wérkt in de praktijk

16 september 2019

In vakblad Veeteelt een mooi artikel over de nieuwe kalvermelkpoeder van Trouw Nutrition: Sprayfo Delta. De basisfilosofie is dat de basale orgaanontwikkeling in de eerste levensweken cruciaal is. In deze periode is de voederconversie van het kalf superefficiënt. Deze kan nog beter worden benut. Door kalveren meer en betere melk te voeren, groeien ze efficiënter en is de orgaanontwikkeling optimaal.

Uit tal van wetenschappelijke onderzoeken blijkt die hardere jeugdgroei positief te zijn voor de latere ontwikkeling. Zo toonde een studie uit 2013 aan dat elke 100 gram extra daggroei voor het spenen later leidt tot 155 kilo extra melk in de eerste lactatie. Een onderzoek uit 2017 toonde aan dat kalveren die veel kalvermelk kregen, al bij het spenen meer melkklierweefsel hadden. Een onderzoek uit 2015 liet zien dat kalveren die intensiever met melk werden gevoerd, een maand na het spenen een betere weerstand tegen maag-darmpathogenen hadden dan kalveren die op lagere niveaus werden gevoerd. Intensiever melk voeren heeft dus langdurige positieve effecten.

Het probleem met harder voeren is dat de jonge kalfjes sneller voedingsdiarree krijgen. De oplossing ligt mede in het verlagen van de osmolaliteit, de concentratie aan oplosbare suikers en mineralen die wordt uitgedrukt in mOsm per kilogram. Die is in veel traditionele melkpoeders hoog, wat zorgt voor een grotere kans op diarree. Gewone volle koemelk heeft een osmolaliteit van 300 tot 330 mOsm. Sprayfo Delta komt daar met 330 tot 350 mOsm bij in de buurt, daar waar meer traditionele kalvermelkpoeders op 400 tot 500 mOsm zitten.

En de praktijk...?

Benieuwd naar het volledige Veeteelt artikel inclusief de meningen van andere melkveehouders?
Klik dan hier.