NIEUW: Milkiwean Vital Start de biggenvoerlijn met maximale ondersteuning tijdens de kritische speenfase

12 december 2018

Continue ontwikkeling

Als Trouw Nutrition zetten wij sterk in op de continue doorontwikkeling van onze biggenvoeders. Proeven worden uitgevoerd zowel in het Swine Research Center (Nederland) als het Agresearch (Canada) alsook in een 6-tal commerciële praktijkproefbedrijven in België en Nederland.

In samenwerking met onafhankelijke instituten en/of universiteiten worden er ook regelmatig nieuwe concepten ontwikkeld en/of gevalideerd. Het doel is om voortdurend innovatieve oplossingen aan te bieden in een sector die voortdurend in beweging is op vlak van wetgeving, genetische ontwikkeling en duurzaamheid.

Het accent op onze proefbedrijven lag de voorbije 2 jaar sterk op het ondersteunen van de biggen tijdens de speenfase (tot enkele weken na spenen) en het behalen van uitstekende technische resultaten. Deze proeven werden uitgevoerd onder omstandigheden waarbij geen antibiotica en gemedicineerd ZnO standaard werden ingezet.

Als resultaat hebben wij een nieuwe voerlijn binnen het Milkiwean biggenvoerpakket, namelijk Milkiwean Vital Start.

Proefresultaten

Proefresultaat België

Onderstaande grafiek geeft de samenvatting weer van de gemiddelde prestatie op 3 praktijkbedrijven (BE) met het Milkiwean Vital Start concept (2017-2018) De beoogde doelstelling om met deze nieuwe voerlijn extra ondersteuning te bieden tijdens de speenfase en tegelijkertijd gelijke of zelfs iets betere resultaten te behalen werd duidelijk behaald.

* Milkiwean control group: standaard Milkiwean programma
** Milkiwean Vital Start: proeven uitgevoerd gedurende 2 jaar met de Milkiwean Vital Start voerlijn. De dieren op deze voerlijn, kregen geen preventieve antibiotica en/of gemedicineerde ZnO behandeling.

Grafiek 1: relatieve prestaties praktijkbedrijven België

Proefresultaat SEGES

Grafiek 2: Antibiotica gebruik, “Testing of feeding concepts as an alternative to medical zinc for piglets by Seges Pig Production, 2018

Bovenstaande grafiek komt van het onafhankelijke onderzoekscentrum, SEGES. Daar werd Milkiwean Vital Start getest tegenover 3 andere concepten en 2 controle groepen. De resultaten behaald op onze eigen praktijkproefbedrijven, werden hiermee bevestigd.

Feed - Milkiwean Vital Start

Focus op de meest kritische periode rondom spenen

In Trouw Nutrition geloven we dat het behalen van uitstekende resultaten enkel mogelijk is met grondstoffen van de beste kwaliteit. De productie-eisen: kwaliteit, veiligheid en behandeling van alle grondstoffen en individuele componenten die gebruikt worden in onze Milkiwean biggenvoeders zijn hiervoor van het grootste belang. Milkiwean Vital Start is de voerstrategie die een maximale ondersteuning biedt aan biggen tijdens deze kritische speenfase.

5 pijlers

Portfolio

 Milkiwean Vital Start bestaat uit de volgende producten, telkens gekoppeld aan belangrijke fases in het groeitraject van de big:

  • Milkiwean Babymilk/ Yoghurt: een melkvervanger voor zogende of vroeggespeende biggen.
  • Milkiwean Neovital: Een prestarter met focus op het voorbereiden van de biggen op het speenproces, waarbij het grondstoffen - en additievenpakket in lijn ligt met deze gebruikt in Milkiwean Spido (of speenvoeders geproduceerd met nucleo/vario concentraten) om de overgang tijdens en na spenen optimaal te laten verlopen.
  • Milkiwean Spido: is een voer van hoge kwaliteit, speciaal ontworpen om te voldoen aan de spijsverteringscapaciteit van jonge biggen
  • Concentraten: op maat samengesteld

Milkiwean Vital Start fases overzicht

Onderdeel van Trouw Nutrition Feed-Farm-Health

Trouw Nutrition gelooft dat excellente resultaten in de biggenopfok een geïntegreerde totaalaanpak vereist die focust op 3 pijlers: Feed, Farm en Health. Een goed bedrijfsresultaat hangt af van vele zaken, waar zowel economische factoren, technische prestaties van de dieren, alsook het welzijn en de gezondheid van de dieren een belangrijk aandeel in hebben.

De winstgevendheid behouden terwijl een drastische vermindering van antibioticagebruik en zinkoxide plaatsvindt is een grote uitdaging. Voor de beste resultaten zullen alle stakeholders nauwer moeten samenwerken van genetische bedrijven, voerleveranciers, diergezondheidsexperts tot professionals op het gebied van bedrijfsmanagement. Trouw Nutrition kan als uw partner hierin een significante bijdrage leveren.

Neem contact met ons op

Michiel Vandaele
Account Manager
T
+32 (0)9 243 91 20
M
+32 476 52 96 24
E
Michiel Vandaele
- No contact \ contactgroup selected -
- No contact \ contactgroup selected -