Nieuwe resultaten onderschrijven economisch voordeel Selacid Greenlac

16 april 2019

Recentelijk heeft Trouw Nutrition opnieuw de effectiviteit van Selacid Greenlac bij vleesvarkens aangetoond. Resultaten van het proefbedrijf in België laten zien dat met Selacid Greenlac een flink economisch voordeel te behalen valt, namelijk een verbetering van de voerwinst van €1,76 per afgeleverd varken.

Prestaties op peil houden

Selacid Greenlac wordt reeds sinds het verbod op antimicrobiële groeibevorderaars in 2006 met succes ingezet om de darmgezondheid van biggen, zeugen en vleesvarkens te ondersteunen en de prestaties te verbeteren. Met de toenemende druk op het verlagen van het antibioticagebruik en daarnaast de nieuwe koperwetgeving die dit jaar van kracht wordt, zien we dat het gebruik van Selacid Greenlac verder is toegenomen. Om de werking te onderbouwen, heeft Trouw Nutrition een proef met vleesvarkens opgezet.

Hogere voerwinst

De proef werd uitgevoerd op het Trouw Nutrition proefbedrijf in België (genetica: Danbred x Franse Pietrain). De proefvoeders bevatten respectievelijk 1,5 en 1 kg Selacid Greenlac/ton in fase 1 (25 – 50 kg) en fase 2 (50 – 120 kg).

Door het inzetten van Selacid Greenlac waren de varkens 1 kg zwaarder met een lager voerverbruik in vergelijking met de controlegroep. Daardoor was voederconversie verlaagd: 2,42 ten opzichte van 2,48. Dit is een verbetering van 2,4% (zie figuur 1).

Een scherpe voederconversie is zowel economisch als milieutechnisch van groot belang. Met de verlaging van de voederconversie op het proefbedrijf wordt een verbetering van de voerwinst gerealiseerd van €1,76 per afgeleverd varken (zie figuur 2). Op een bedrijf met 2500 plaatsen scheelt dit toch al gauw ruim €13000,- per jaar.

Unieke combinatie

Selacid Greenlac is een mengsel van middellangketenige vetzuren (MCFA’s) en specifiek organische zuren. Het hoge percentage MCFA’s heeft een sterk bacterieremmend effect, ook bij een hogere pH. De specifieke organische zuren passeren gemakkelijk het dunne celmembraan van de gram- bacteriën en verstoren vervolgens de energiestofwisseling.

De MCFA’s reageren met het dikke celmembraan van de gram+-bacteriën, waardoor deze zijn beschermende werking verliest. Daardoor versterken de MCFA’s de bacterieremmende werking van andere organische zuren, die makkelijker de bacterie kunnen binnendringen als gevolg van het aangetaste celmembraan. (zie figuur 3). Hiermee wordt een gezond evenwicht van de darmflora gestimuleerd.

Juist de specifieke combinatie van zuren maakt Selacid Greenlac zo uniek en is daardoor een ideale oplossing bij problemen met darmgezondheid. In de praktijk blijkt dat de mestkwaliteit verbetert en dat de groeiprestaties op peil blijven. Uit proeven van de afgelopen jaren wereldwijd blijkt dat Selacid Greenlac de groei bij vleesvarkens gemiddeld met 5,5% verbetert en de voederconversie gemiddeld met 4% verlaagt.