Optimale waterkwaliteit cruciaal in de varkensstal

18 april 2018

Water is een belangrijke peiler om een optimaal resultaat te halen. Waterkwaliteit kan suboptimale problemen of minder technische prestaties veroorzaken. Vaak staan we niet stil bij hoeveel een varken effectief drinkt. Een varken drinkt ruim twee keer zoveel water dan het voer opneemt. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het water dat je als varkenshouder aan varkens geeft voldoet aan de drinkwater normen. Met de huidige antibiotica & zinkreductie, wint kwaliteitsvol water aan belang. De kwaliteit van water kan opgesplitst worden in twee parameters: chemisch & bacteriologisch.

Chemische samenstelling

Chemisch wijst op de pure samenstelling van het drinkwater. De chemische samenstelling is afhankelijk van de diepte alsook van de waterlaag waaruit er gepompt wordt. De elementen zijn vaak bronspecifiek, de meest courrante bron van water is een eigen boorput.

Een tweede bron van water dat tegenwoordig gebruikt wordt, is diepte drainage. Belangrijk bij diepte drainage is het nagaan van de chemische waterkwaliteit. Aangezien de hardheid en het ijzergehalte van het drinkwater daar vaak te hoog is, kan dit problemen bij dieren kan veroorzaken. Het bijsturen van ijzer, hardheid en zoutgehalte is niet zo evident. Hiervoor moeten installaties geplaatst worden die een investering vragen maar veel problemen kunnen oplossen. Bij gebruik van water via diepte drainage is het dus altijd aan te raden om een uitgebreide analyse uit te voeren.

Tot slot kan er regen- en leidingwater gebruikt worden. Vaak is de chemische kwaliteit van dit water in orde. In onze ogen is chemische kwaliteit van drinkwater het belangrijkst! Het is aan te raden om bedrijfspecifiek na te gaan welke waterbehandeling nodig is om bij te sturen, afhankelijk van de waterbron.

Bacteriologische samenstelling

Bacteriologisch moet de waterkwaliteit ook goed zijn. Zoals de naam al aangeeft is dit een duiding van hoeveel bacteriën er in het drinkwater aanwezig zijn. Ook hier is het bepalend welke bron je gebruikt.
Bij boorputten en leidingwater is het aantal bacteriën vaak laag. Bij regenwater en water via diepte drainage daarentegen is vaak een wateranalyse gewenst. In veel gevallen is het drinkwater aan de bron of water dat binnenkomt in het bedrijf vaak goed, maar wanneer men een staal neemt aan het einde van de leiding vallen de resultaten vaak tegen.

In de biggenbatterij zijn de biggen na spenen het gevoeligst en is het van groot belang dat het drinkwater voldoet aan de bacteriologische normen. In de batterij is er een hogere temperatuur, weinig debiet en meer stilstaand water is. De kans dat bacteriën zich gaan ontwikkelen in de waterleiding is bijgevolg veel groter.

Kortom voor alle varkens is het belangrijk om ziekteveroorzakers in de gaten te houden zoals E.Coli, Clostridium, etc.

Waterontsmetting als hulpmiddel

Het kan raadzaam zijn om een waterontsmettingsmiddel te gaan inzetten. Deze producten zijn vaak gemaakt op basis van chloor of waterstofperoxide. Op deze manier ga je de waterkwaliteit verbeteren en houd je de waterleidingen proper. Door een extra dosseersysteem en een correct geregistreerd product te gaan gebruiken, kun je op een relatief snelle manier gaan handelen om het water bacteriologisch op punt te krijgen.

Betere wateropname

Wanneer het drinkwater zowel bacterioloigsch als chemisch in orde is, moet er ook gekeken worden naar de wateropname van de varkens. Stel daarbij volgende vragen:

  • Hoeveel water drinken de varkens?
  • Hoeveel water drinkt de zeug in de kraamhokken?
  • Hoeveel moet een zeug in de kraamhokken drinken?

Tijdens de kraamhokperiode is het van groot belang dat de zeugen tijdens lactatie voldoende drinken om een optimale melkproductie te hebben. Plaats eventueel een watermeter om te kijken wat de wateropname van de zeug is. De wateropname kan gestuurd worden door organische zuren aan het drinkwater toe te voegen.

In de praktijk merken we dat zeugen een stuk meer gaan drinken, puur door de smakelijkheid van het drinkwater te verbeteren. In de biggenbatterij is het van belang dat de biggen na het spenen vlot hun voer gaan opnemen. Dit kan gestimuleerd worden door het drinkwater smakelijk te gaan maken. Daarnaast kunnen er bepaalde zuren via het drinkwater worden toegevoegd om een inwerking te hebben op de darmgezondheid. Met drinkwater kan er dus veel bijgestuurd worden. 

Meten is weten!

Neem op regelmatige basis waterstalen en kijk hoe de chemische en bacteriologische waterkwaliteit evolueert. Ga na op het bedrijf hoeveel de varkens effectief drinken en vergeet niet, wanneer de waterkwaliteit niet optimaal is, kan er bijgestuurd worden.

Contact

Wenst u advies over waterkwaliteit bij u op het bedrijf, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Steven Haerinck
Technical Specialist B2F
T
+32 (0)9 243 91 75
M
+32 (0)488 04 21 02
E
Steven Haerinck