Pluimvee en Enterobacteriaceae

3 juli 2017

Vanuit de literatuur is het onderwerp entero’s nog een relatief onbekend begrip. Wanneer men praat over Enterobacteriaceae wordt al vaak de relatie met Salmonella gelegd. De risico’s van Salmonella komen in de literatuur uitgebreid aan de orde. In dit artikel worden een aantal punten besproken over wat de effecten zijn van Enterobacteriaceae en Salmonella op de dierprestatie en wat hiervan de gevaren zijn. Een belangrijke conclusie is dat in het maagdarmkanaal van de kip er een complexe samenwerking plaatsvindt tussen de kip als gastheer en de commensale microflora. Minimale afwijkingen in de specifieke samenstelling of verhouding van deze microflora kunnen al leiden tot verminderde prestaties van het vleeskuiken of de leghen. Waar antibiotica vroeger preventief of curatief kon worden ingezet om de darmgezondheid te bevorderen, is het nu zaak voor pluimveebedrijven om alternatieve hygiëne-, veterinaire-, management- en/of voerstrategieën toe te passen.

Enterobacteriaceae

De Enterobacteriaceae zijn een familie van gramnegatieve bacteriën die in aan- en afwezigheid van zuurstof kunnen leven (facultatief anaeroob). Zo kunnen ze dus bijvoorbeeld zowel binnen als buiten het maagdarmkanaal bestaan en zichzelf vermenigvuldigen. Bekende voorbeelden van Enterobactericeae zijn Salmonella, Enterobacter, Escherichia en wellicht ook Citrobacter, die allen zowel commensaal als pathogeen kunnen zijn. Met name Salmonella heeft de laatste jaren als gevolg van de zorg om voedselveiligheid veel aandacht gehad vanuit de pluimvee-industrie.

Dierprestatie

Enterobacteriaceae zoals Salmonella kunnen invloed hebben op de darmgezondheid als deze de microflora balans verstoren. Naast het belang van Salmonella preventie voor de voedselveiligheid, kan aanwezigheid van specifieke Salmonella stammen ook leiden tot verminderde dierprestaties. Bij een besmettingsproef bleek dat besmetting boven 3,000 cfu’s (colony forming units; zie hieronder) een lager eindgewicht en een verminderde voeropname tot gevolg had, waarbij de voerconversie gelijk bleek en er ook geen verschil was in uitval (tabel 1). De uitval in alle groepen was gelijk en lag gemiddeld tussen dag 21 en 42 op 1.6%. Een hogere besmettingsdosering (boven 3,000 cfu’s) had geen verdere nadelige gevolgen voor de dierprestatie (Marcq et al., 2011).

Tabel 1: Effect van verschillende besmettingsdoseringen van Salmonella op prestatie van vleeskuikens.

  Besmettingsdosering (cfu / dier; op dag 21)

Parameter (dag 42)

0

3 x 103

3 x 106

3 x 109

Slachtgewicht (g)

2617a*

2364b

2313b

2325b

Groei (g / bird per day)

92.0a

79.5b

78.4b

78.0b

Voeropname (g DM / bird per day)

138.0a

117.8b

116.6b

116.0b

Voerconversie (g/g)

1.48

1.46

1.48

1.48

*verschillende letters binnen dezelfde rij geven een significant verschil (P<0.05) tussen de waardes aan

In deze studie wordt aangegeven dat in de praktijk bij een besmetting met Salmonella een vermindering van gewicht tussen 15 en 33% wordt gezien en een vermindering van 5 tot 20% in voederconversie.

Het behoud van darmgezondheid zal met het verminderde antibiotica gebruik een uitdaging vormen, waarbij het gelijktijdig toepassen van verschillende hygiëne-, veterinaire-, management- en/of voerstrategieën het meest effectief zal zijn. Het voorbeeld met Salmonella als Enterobacteriaceae geeft aan dat verstoring van de darmgezondheid zonder een verhoogde uitval, wel kan leiden tot verminderde dierprestatie. Een belangrijke besmettingsroute zou via onverwerkte grondstoffen kunnen lopen, waarbij behandeling hiervan het risico op Enterobacterciceae kan reduceren.

Test nu uw voer op entero's

Bekende voorbeelden van entero’s zijn E. Coli en Salmonella. Natuurlijk wilt u deze bacteriën zoveel mogelijk buiten uw staldeuren houden. Maar hoe achterhaalt u de kwaliteit van de door u aangekochte of geoogste granen? Door meer inzicht te krijgen in het aandeel entero’s kunnen problemen voorkomen worden. Weet wat u voert: de monsteranalyse van Trouw Nutrition biedt uitkomst!

Of lees meer over hoe u entero's op uw granen bestrijdt op: www.trouwnutrition.nl/graankwaliteit.

Gratis monsteranalyse

Laat uw granen gratis testen door Trouw Nutrition op de aanwezigheid van enterobacteriën, schimmels, gisten en percentagevrij vocht.

> Vraag aan