Rundvee adviesdoseringen voor vitaminen en spoorelementen herzien

7 mei 2019

Sporenelementen en vitaminen spelen een belangrijke rol in verschillende metabole processen en zijn cruciaal voor optimale diergezondheid en -prestaties. In de laatste jaren is er een trend ontstaan waarbij gehaltes in mineralenmengsels en rantsoenen toenemen. Echter, een overmaat aan spoorelementen kan het dier belasten. De Trouw Nutrition richtlijnen voor vitaminen en spoorelementen zijn herzien naar aanleiding van een aantal nieuwe studies.

Hoge praktijknormen sporenelementen

Het belang van het toevoegen van sporenelementen en vitamines aan rantsoenen is al lang bewezen. Maar de bandbreedtes tussen een tekort en overmaat van spoorelementen zijn vaak smal, wat betekent dat een overschot al snel een ballast is voor het dier en zelfs tot vergiftiging kan leiden. Nieuwe inzichten in de effecten van spoorelementbronnen op de voerbenutting geven nog meer indicaties dat het voeren van anorganische spoorelementen niet zo goed is als eerder gedacht. Uit recent onderzoek (2018) werd een tot 9% hogere NDF-vertering aangetoond in een rantsoen waarbij anorganische spoorelementen waren vervangen.

Beter voorspelbare beschikbaarheid

Originele aanbevelingen van sporenelementen zijn gebaseerd op de verstrekking in de anorganische vorm. Daarnaast bevatten ze veelal veiligheidsmarges, soms tot 50% (CVB 2005, verschil mangaan dierbehoefte en adviesnormering). De vraag is of deze veiligheid wel het gewenste effect heeft. Bij geen of beperkt antagonisme wordt namelijk een extra belasting voor de koe gecreëerd. Het alternatief is de keuze voor een beter beschikbare, en meer betrouwbare, bron van spoorelementen. Hiervoor is een sterke binding van belang om de kans op antagonisme in de pens te verlagen en bescherming te bieden tegen ongewenste interactie met pensmicroben. IntelliBond en Optimin voldoen aan deze eisen, als gevolg hiervan kunnen toegevoegde niveaus omlaag. Kortom, niet meer maar beter!

Onderscheid tussen optimale en anorganische verstrekking

IntelliBond of Optimin spoorelementen kunnen een hulpmiddel zijn om op een veilige manier lagere niveaus te voeren. Om deze reden maakt Trouw Nutrition een onderscheid van adviesdoseringen tussen rantsoenen aangevuld met anorganische spoorelementen en aanvullingen met IntelliBond of Optimin.

Grafiek 1 - Voorbeeld van aangepast adviesdosering waarin onderscheid wordt gemaakt tussen gebruik van anorganische spoorelementen en IntelliBond of Optimin (Optimaal).

Koperadvies gebaseerd op dierbehoefte (inclusief ruw- en krachtvoer). Gehaltes in mg/kg droge stof.

Meer informatie?

Ontvangt u graag meer informatie over de nieuwe rundvee adviesdoseringen? Vul hieronder uw naam en emailadres in en onze Rundvee Nutritionist (Koen Luijben) neemt contact met u op.