Selko®-pH vernieuwd

30 januari 2020

SelkoOp 13 augustus 2019 heeft er, volgens de vernieuwde Europese diervoederwetgeving, een verlaging van het maximum kopergehalte in biggenopfokvoeders en startvoeders voor vleesvarkens plaatsgevonden.  

Binnen ons huidige productportfolio bevat het product Selko®-pH toegevoegd koper en zink. Aangezien de wettelijk maximale hoeveelheid koper en zink meestal via het diervoeder wordt verstrekt, vervangen we per 31 maart 2020 de huidige Selko®-pH voor een variant zonder koper en zink.

Met nieuwe inzichten in zurenblends is de vernieuwde formule zonder koper en zink ontwikkeld. Deze is net zo effectief als uw vertrouwde Selko®-pH met koper en zink. Praktijkonderzoeken hebben bevestigd dat de vernieuwde Selko®-pH dezelfde krachtige eigenschappen heeft in het aanzuren en het stabiliseren van de pH van het drinkwater. 

Terugdringen salmonelladruk op varkensbedrijven 

Recentelijk is aangetoond dat de vernieuwde Selko®-pH effectief is in het terugdringen van de salmonelladruk op varkensbedrijven. Onderstaande resultaten geven het verschil weer in positieve bloedmonsters volgens de door (de Nederlandse) IKB gestelde norm (OD > 40). Twee groepen vleesvarkens met dezelfde herkomst op hetzelfde vleesvarkensbedrijf zijn vier maanden gevolgd, waarbij de proefgroep Selko®-pH toegediend kreeg. Uiteindelijk zijn uit elke groep willekeurig 40 varkens bemonsterd op antistoffen in het bloed. Resultaten in onderstaande tabel laten een duidelijk verschil zien.

Groep 

% monsters met OD >40 

Categorie indeling IKB 

Selko®-pH 0.2% 

20 

Controle 

52 

Verhoogde wateropname

Tevens blijkt uit onderzoek dat Selko®-pH de wateropname in de startfase bij vleesvarkens verhoogt. Dit verhoogt indirect de voeropname. Jonge vleesvarkens hebben relatief weinig voer voor onderhoud nodig, en kunnen daarom efficiënt groeien. Door dit voordeel in deze periode optimaal te benutten, kan dit de voederconversie over de gehele ronde ten goede komen. 

Wateropname varkens

Wilt u meer informatie over de vernieuwde Selko®-pH?

Voor advies op maat of voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten Dick Pannekoek (Midden- en Noord-Nederland) of met Elsemieke Wolfs (Zuid-Nederland).