Toomgewicht te sturen aan de hand van conditiemeting

29 juli 2020

De afgelopen jaren focusten de fokprogramma’s zich op het fokken van magerdere zeugen (zoals de Danbred en TN70 zeugen). Deze zeugen hebben minder spek, zijn gespierder en hebben een scherpere voederconversie. Dit resulteert in dieren die minder vetreserves hebben dan voorheen. Echter, een adequate hoeveelheid vetreserve is van essentieel belang voor een goede melkproductie. Metingen van spek- en spierdikte bij zeugen geven een objectief beeld van de conditie van de zeug. Aan de hand van deze conditiemetingen zou het voerschema van de zeug bijgestuurd kunnen worden, waardoor melkproductie en daarmee toomgroei positief beïnvloed worden.

Afgelopen jaar is er door Trouw Nutrition Benelux onderzoek gedaan naar de evolutie van gewicht, spier- en spekdikte gedurende drie rondes bij 78 Danbred zeugen van verschillende pariteiten op een praktijkbedrijf. Hiervoor zijn de zeugen gewogen en zijn spier-/spekdiktemetingen gedaan van op dag 85 en 110 van de dracht. Om het effect van conditieverloop van zeugen tijdens de dracht op toomgroei te onderzoeken werden de biggen bij geboorte, 3 uur na geboorte en op dag 3, 10 en 20 gewogen.

Uit de resultaten blijkt dat een afname van spier- en/of spekdikte tijdens de laatste maand van de dracht negatieve gevolgen heeft voor het toomgewicht bij spenen. Bij de eerste ronde werd veelal een afname van spier-/spekdikte bij zeugen vastgesteld tussen dag 85 tot dag 110 van de dracht met lage toomgewichten bij spenen tot gevolg. Na ronde 1 werd op het proefbedrijf in ronde 2 en 3 actief bijgestuurd door de voerschema’s van de zeugen te verhogen. Hierdoor was er aanzienlijk minder spier-/spekdikte verlies van dag 85 tot dag 110 van de dracht gemeten. Tevens werd er een hoger toomgewicht bij spenen gewogen in deze rondes (67,7 kg in ronde 1 ten opzichte van 88,9 kg en 94,5 kg in respectievelijk ronde 2 en 3; zie figuur 1).

Hieruit blijkt dat toomgewicht bij spenen gerelateerd is aan de evolutie van de spier-/spekdikte van de zeug in de laatste maand van de dracht.

Meer informatie?

Wenst u over deze proef meer te weten, neem gerust contact op met uw accountmanager.