Trouw Nutrition concept behaalt het beste resultaat als alternatief voor zinkoxide tijdens SEGES-proef

27 september 2018

SEGES, het vooraanstaande Deense kennis- en innovatiecentrum voor landbouw- en voedselindustrie, heeft onlangs een uitgebreide proef onder gespeende biggen uitgevoerd. Tijdens de proef werden verschillende concepten zonder hoog zinkoxide getest van vier toonaangevende bedrijven, waarin Trouw Nutrition het beste resultaat behaalde.

Waarom voeren zonder hoog zinkoxide en Europese wetgeving?

Zinkoxide wordt onder meer in hoge concentraties ingezet om speendiarree te voorkomen en de darmgezondheid  van gespeende biggen te ondersteunen. Aan het gebruik hiervan zijn risico's verbonden. Zinkoxide zou een rol spelen bij antibioticaresistentie en heeft nadelige effecten op het milieu.

Hierdoor heeft de Europese Unie een verbod op het gebruik van zinkoxide voor medicinaal gebruik aangekondigd, ten laatste tegen 2022 te implementeren in alle landen. 

SEGES test alternatieven

Tot op heden waren er geen goede  oplossingen gevonden om zinkoxide te vervangen. Nieuwe tests in 2018 laten zien dat er nu wel goede alternatieven beschikbaar zijn voor varkenshouders.  Een selectiecommissie bestaande uit experts van SEGES en vertegenwoordigers van Copenhagen University en Aarhus University heeft uit 23 nieuwe concepten de vier meest belovende concepten gekozen.

Op de SEGES proefboerderij in Grønhøj werden in een periode van 34 weken 4500 biggen onderzocht in verschillende (zie grafieken) groepen: positieve controle (2500 ppm ZnO), negatieve controle (laag ZnO) en concepten van de vier geselecteerde leveranciers. De proef startte bij spenen toen de biggen 28 dagen oud waren met een gemiddeld gewicht van 7 kg.

De genetische achtergrond van de biggen was de deense moederlijn gekruist met deense duroc beren.

Metingen rondom prestatie, gezondheid en economie werden uitgevoerd tijdens de verschillende groeiperiodes: tot 9 kg, van 9 tot 15 kg en van 15 tot 30 kg.

Proefresultaten

De resultaten van de proef tonen dat het concept van Trouw Nutrition de hoogste groei en scherpste conversie behaalt in combinatie met de minste hokbehandelingen tijdens de proef.

Antibioticagebruik

Er werden een antibioticabehandeling (hoksgewijs) ingezet indien er 2 of meer biggen diarree vertoonden of ingevallen buik en/of ogen hadden. Onderstaande grafiek toont het aantal hokbehandelingen per proefgroep gedurende de proef. We zien dat de biggen binnen de Trouw Nutrition groep de minste behandelingen hebben nodig gehad.

Figuur 1 Antibiotica gebruik, “Testing of feeding concepts as an alternative to medical zinc for piglets by Seges Pig Production, 2018

Technische prestaties

Een tweede belangrijke parameter voor Seges naast darmgezondheid is de technische prestaties van de concepten. Opvallend in de Seges-proef is dat de concepten die het minste antibiotica(grafiek 1) nodig hadden, ook de beste groei (figuur 2) en voederconversie (figuur 3) hadden.  Dit toont aan hoe belangrijk darmgezondheid rond spenen is voor de verdere prestaties in de biggenopfok en erna.

Figuur 2: Groei, Testing of feeding concepts as an alternative to medical zinc for piglets by Seges Pig Production, 2018

Figuur 3: Voerconversie, Testing of feeding concepts as an alternative to medical zinc for piglets by Seges Pig Production, 2018

Meer verkoopwaardige biggen

Uitval van biggen  tijdens de biggenopfok is uiteraard ook een belangrijke factor. Naast uitval werd ook gekeken naar het percentage kwaliteitsbiggen aan het eind van de proef. Opvallend was dat dit percentage bij de biggen van het Trouw Nutrition concept op 97,5 % lag terwijl dit bij de overige concepten niet hoger kwam dan 95,9 %, dus uiteindelijk ruim 1,5 % meer “verkoopwaardige”biggen.

Geïntegreerde totaalaanpak van Trouw Nutrition: Feed-Farm-Health

Trouw Nutrition gelooft in een drastische vermindering van antibioticagebruik en zinkoxide, terwijl de winstgevendheid behouden blijft. Voor de beste resultaten zullen alle stakeholders nauwer moeten samenwerken van genetische bedrijven, voedingsleveranciers, diergezondheidsexperts tot professionals op het gebied van bedrijfsmanagement.

Het is een grote uitdaging die om een totaalaanpak vraagt. Trouw Nutrition is hiervoor de uitgelezen partner met een concept gebaseerd op drie pijlers: feed, farm en health.

Feed - Milkiwean Vital Start

Milkiwean Vital Start is de voerstrategie binnen de feed-farm-health aanpak die ondersteuning biedt aan de winstgevende biggenopfok in antibiotica- en zinkoxide-arme omgeving. Het programma focust zich op de kritische periode rond spenen.

Milkiwean Vital Start bestaat uit onder andere uit volgende pijlers:

  • De smakelijkheid van het voer optimaliseren, dit zorgt voor een constante opname van het voer na spenen
  • Specifiek geselecteerde eiwitbronnen met optimale verteerbaarheid voor gespeende biggen
  • Aangepast aminozurenprofiel dat algemene en gastro-intestinale behoeften ondersteunt
  • Uniek vezelconcept
  • Additieven pakket

Health

Selko PH is een belangrijk onderdeel in het behalen van de antimicrobiële doelstellingen bij de health-pijler van onze feed-farm-health aanpak dat in de SEGES-proef wordt aangetoond.

Het synergistisch mengsel van vrije en gebufferde zuren zorgt namelijk voor het minderen van E.coli, Salmonella gisten en schimmels in het water. Ook wordt bij de biggen de pH verlaagd in de maag en de vertering op deze manier verbeterd.

Farm

Het farm onderdeel van het concept ondersteunt de varkenshouder met specifieke hulpmiddelen en richtlijnen met betrekking tot management gerelateerde aspecten op het bedrijf. Zoals rekening houden met biosecurity, waterhygiëne en desinfectie.

Hierin is het belangrijk om samen met stakeholders een plan van aanpak op te stellen. In de SEGES proef was er geen ruimte om een bedrijfsspecifieke aanpak uit te werken, dus dit is in deze proef niet meegenomen.

Trouw Nutrition als partner in antimicrobiële aanpak

De reductie van antibioticagebruik en ZnO is een grote uitdaging die om een totaalaanpaak vraagt en waarin Trouw Nutrition de juiste oplossingen kan aanbieden als partner wat duidelijk is aangetoond in deze proef uitgevoerd door SEGES.

Vragen?

Leendert Amersfoort
Animal Specialist Swine
M
+31 (0)6 30 461 262
E
Leendert Amersfoort
Michiel Vandaele
Account Manager
T
+32 (0)9 243 91 20
M
+32 476 52 96 24
E
Michiel Vandaele