Trouw Nutrition introduceert nieuw type kalvermelk: Sprayfo Delta

10 juli 2018

Trouw Nutrition introduceert een nieuw type kalvermelk, die de voordelen van verse koemelk combineert met de veiligheid en betrouwbaarheid van Sprayfo kalvermelk: Sprayfo Delta. Deze kalvermelk heeft als eerste een hogere energiewaarde dan eiwitwaarde en lijkt daarmee meer op koemelk dan de bekende melkvervangers op de markt. Sprayfo Delta heeft een uitgebalanceerde samenstelling die optimaal tegemoetkomt aan de voedingsbehoefte van het kalf, het natuurlijke immuunsysteem ondersteunt en zorgt voor een optimale productiviteit van melkvee.

Jongvee opfok koppelen aan lange termijn doelen

Deze innovatie is het resultaat van langdurig onderzoek in het kader van het LifeStart-programma. Dit heeft laten zien dat de voeding die kalveren in de eerste 60 dagen van hun leven krijgen een langetermijneffect heeft op hun ontwikkeling, gezondheid en productiviteit.

“De periode vóór het spenen is een unieke, eenmalige kans om kalveren een goede start te geven”, vertelt Harmen van Laar, Senior Scientist bij Trouw Nutrition. De melkklieren van melkkalveren reageren op de voeding die de kalveren krijgen tijdens de periode vóór het spenen. Dat geldt met name voor het parenchymweefsel dat zich later ontwikkelt tot melkproductiecellen.

Voor een goede energiehuishouding, lichamelijke ontwikkeling en een gezond maagdarmstelsel

De onderzoekers van Trouw Nutrition hebben gekeken wat de unieke voedingseisen van jonge kalveren zijn die met intensievere voerschema’s worden opgefokt. De uitkomst van het onderzoek zijn vertaald in de samenstelling van Sprayfo Delta en deze ‘energised calf milk’ brengt een aantal unieke voordelen met zich mee: 10% meer energie voor een betere groei en lichamelijke ontwikkeling; 20% lagere osmolaliteit voor een gezonder maagdarmstelsel en betere mestconsistentie; en een betere biologische beschikbaarheid en balans van vitamines en mineralen die zorgen voor een optimale benutting en ondersteuning van de natuurlijke immuniteitsfuncties.

Deze voordelen zijn ook aangetoond tijdens praktijkproeven bij toonaangevende melkveebedrijven, waarbij is gekeken hoe belangrijk de voeding in de eerste levensfase is voor de productie van het uiteindelijke melkvee. “Tegemoetkomen aan de eisen die kalveren in de eerste levensfase aan hun voeding stellen is cruciaal. Studies laten zien dat kalveren de achterstand in groei en orgaanontwikkeling nooit meer inhalen als ze tijdens de periode vóór het spenen minder voeding toegediend krijgen”, aldus Van Laar. “We weten dat de behoefte aan voedingsstoffen afhankelijk is van de groeisnelheid. Energierijke kalvermelk zorgt ervoor dat we de juiste hoeveelheid belangrijke voedingsstoffen en energiebronnen voeren.” 

Intensief voeren in de eerste maanden verhoogt de winstgevendheid

Sprayfo Delta is vanaf heden op de markt. “Trouw Nutrition heeft deze energierijke kalvermelk ontwikkeld om melkveehouders te helpen de productie efficiënter en duurzamer te maken door te kijken naar de voeding tijdens de hele levensduur van melkvee”, aldus Henri ter Wijlen (Portfolio Manager Rundvee). “De manier waarop kalveren worden opgefokt, legt de basis voor hun productiviteit in hun latere leven en zorgt ervoor dat de gezondheid en vitaliteit van kalveren bijdraagt aan de productie van het dier als melkkoe en de winstgevendheid van het melkveebedrijf.”

Meer informatie?

Bezoek de website: www.sprayfo.nl/delta.