Duurzame groei voor betere prestaties

Het succesvol grootbrengen van biggen is gebaseerd op een ‘cirkel’ van kwaliteitsvoeding, goede diergezondheid en efficiënt bedrijfsmanagement. LifeStart beïnvloedt alle drie de factoren op proactieve en positieve wijze, vanaf de geboorte van de big tot aan het spenen, voor de beste prestatie bij slacht.

VoedertrogVroegtijdige kwaliteitsvoeding, voor een betere groei

 

gezondheidVerbetering en behoud van een goede diergezondheid 

bedrijfsmanagementEffectief bedrijfsmanagement leidt tot betere resultaten
 

Ontdek hier de zes kritieke fasen in het leven van een big aan de hand van een handig stappenplan.

Download