Stap 4

In de eerste zes weken van het leven van een big zijn zes kritieke fasen waarin er kan worden gestuurd op kwaliteitsvoeding, goede diergezondheid en effectief bedrijfsmanagement.

4. Optimaal gebruik van zeugenmelk
• Houd alle biggen bij de zeug, tenzij de toom groter is dan het aantal
functionele spenen.
• Leg zware biggen over naar een ander toom omdat zwakke biggen
een betere overlevingskans hebben bij de eigen moeder.
• Zoek een pleegzeug als overleggen naar een ander toom niet mogelijk is.

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings