Verslag: De European Poultry Conference

4 december 2018

Op www.epc2018.com wordt inmiddels vermeld dat met 1,487 deelnemers uit 72 landen, dit het grootste agri-congres is dat ooit heeft plaatsgevonden in dit gedeelte van Europa – een pluim voor de pluimveegemeenschap. De pittoreske locatie direct aan de Adriatische Zee en het oude Middeleeuwse centrum van Dubrovnik droegen hier zeker aan bij, en zorgden zeer waarschijnlijk ook voor de juiste afleiding buiten de congresuren. De onderwerpen die tijdens het congres aan bod kwamen waren eerder breed dan diepgaand, met vanuit specifiek diervoeding aandacht voor mineralen, grondstofwaardering, enzymen, prestarter voeding en darmgezondheid. Hierbij een kort overzicht van een aantal opvallende nutritionele onderwerpen.

Darmgezondheid

Het gebruik van probiotica en organische zuren in gezonde- dan wel geïnfecteerde dieren kan bijdragen aan een verbeterde darmgezondheid, waarbij dergelijke toepassingen kunnen dienen als alternatief voor antibiotica of als versterking boven op een coccidiostaticum. Bij verlaging van ruw eiwit in vleeskuikenvoeders voor een verbeterde darmgezondheid is het toevoegen van o.a. choline, betaine en threonine een manier om de krapte aan glycine te compenseren.

Mineralen

Het gebruik van grovere calciumbronnen in combinatie met phytase lijkt in vleeskuikensvoeders efficiënter te werken op fosfor en calcium beschikbaarheid dan fijnere calciumbronnen. Een te hoog calcium niveau in de prestarter fase resulteert weer in een verminderde voeropname en groei, die ook nog op het eind van de groeiperiode meetbaar zijn.

In eerder onderzoek door Trouw Nutrition naar split feeding bij leghennen, bleek al dat split feeding leidt tot een betere eischaalkwaliteit, onderzoek in Belgie liet zien dat deze dieren ook een lagere voederconversie hebben dan de controle dieren.

Sporenelementen

De overdracht van zinc, mangaan en ijzer via het voer naar de eieren van ouderdieren is efficiënter bij een combinatie van organisch en inorganisch, dan bij het gebruik van beide vormen apart. De vraag is of dit ook leidt tot verbeterde embryonale ontwikkeling en eendagskuikenkwaliteit. In verschillende proeven met de hydroxychlorides van zinc en koper, in vleeskuikens, werd aangetoond dat groei en karkasgewicht verbeterd werd ten opzichte van dieren die de sulfaatvormen kregen gevoerd.

Tot zover deze korte uiteenzetting over de opvallende zaken uit Dubrovnik, met een focus op vleeskuikens en leghennen.

Neem contact met ons op

Mocht je vragen hebben over een of meer van deze onderwerpen of mocht je meer specifieke informatie willen hebben, neem dan contact op met Trouw Nutrition.

Koen Uitdehaag
Nutritionist Poultry
M
+31 (0)6 10 607 887
E
Koen Uitdehaag