Vitale Varkenshouderij: werpmanagement en waterkwaliteit

22 maart 2021

Op 9 en 23 februari organiseerde Varkens.nl twee digitale kennissessies in samenwerking met Trouw Nutrition, Topigs Norsvin en Boehringer Ingelheim. Pim Peters en Dick Pannekoek, beiden Technisch Specialist bij Trouw Nutrition Benelux, presenteerden tijdens deze kennissessies praktische items binnen het thema ‘bigvitaliteit in de kraamstal’. Lees hier de ins en outs, en bekijk de opnames terug.

Pim Peters over de cruciale momenten tijdens het werpproces: de zin en onzin van ingrijpen

Het idee dat doodgeboren biggen van in het begin al niet levensvatbaar zouden zijn is een fabel. Het geboorteproces zelf is cruciaal en bepaalt grotendeels de vitaliteit van de biggen aan de startstreep. Het werpproces heeft een  grote invloed op de bigvitaliteit, daar weten we bij Trouw Nutrition alles over. Inmiddels hebben we dan ook een totaalaanpak ontwikkeld die werkt. Pim Peters licht toe wat er precies misgaat tijdens dit proces en hoe we dit kunnen voorkomen. Bekijk hier de volledige opname van Pim Peters terug: 

Bijdrage Pim Peters

Dick Pannekoek over water: een vergeten nutriënt

Water is eigenlijk het belangrijkste nutriënt. Dit wordt echter vaak vergeten. Er zijn 3 elementen die een uitdaging vormen voor zowel varkens als pluimvee- houders: chemisch management, microbieel management, en de gezondheid en prestatiemanagement via het drinkwater. Trouw Nutrition doet daarom ook uitgebreid onderzoek naar drinkwater en wateropname. Uit onderzoek op een varkensproefbedrijf blijkt dat er een groot verschil kan zitten in wateropname onder drachtige zeugen: dit kan variëren tussen de 3 en 30 liter. Wateropname heeft direct effect heeft op de bigvitaliteit en het geboortegewicht. Dick Pannekoek stelt dan ook dat het belangrijk is om dragende zeugen die dagelijks minder dan 4 liter water opnemen, te stimuleren om meer water te drinken. Bekijk de bijdrage van Dick Pannekoek hier:

Bijdrage Dick Pannekoek

Meten is weten: voor alles wat met drinkwater te maken heeft

Jaarlijks analyseert Trouw Nutrition een 1000-tal drinkwatermonsters. Dit geeft ons een mooi inzicht in de problematieken bij varkens en pluimvee- houders. Op basis van deze analyses stellen we een plan van aanpak op. Dit passen we vervolgens toe en gaan we periodiek evalueren en aanpassen. Op deze manier kunnen we continu verbeteren. Heeft u een vermoeden van drinkwaterproblematiek of wilt u deze voor uw klant in beeld krijgen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.