Vleesrijke zeugen en vette vleesvarkens: de economie

12 december 2018

Vleesrijke zeugen

Ondanks een marktvraag in Nederland naar vettere vleesvarkens zien we juist dat de trend in de genetische potentie voor vleesaanzet bij vleesvarkens alleen maar is gestegen. De vlees eiwit verhouding zijn een resultante van de aanleg vanuit de moeder en vaderlijnen. We zien met name in de zeugenlijnen dat de spierdikte fors toegenomen is (5 tot 10 %). De huidige zeugenlijnen hebben steeds minder spek. Uit eigen metingen zien we dat bijvoorbeeld 2e worps zeugen na het spenen onder de 10 mm spekdikte duiken.

In principe hebben we de hoeveelheid vet (spekdikte) altijd gezien als de belangrijkste indicatie van hoe het er voor staat met de energiereserve van een zeug. Het lijkt erop dat de opbouw van lichaamsreserve deels verschuift vanuit de vetreserve naar opslag in de vorm van vlees (eiwit). Tijdens een lactatieperiode verliezen zeugen dan ook substantieel meer spierweefsel. Bij het bepalen van de conditie van de zeugen wordt daarom de spekdikte een minder belangrijk meetpunt.

Eiwitaanzet en energie

Naast de zeugen hebben de vleesvarkens een steeds hogere eiwitaanzetcapaciteit gekregen, daarnaast worden er met name in de Nederlandse markt veel beren gemest die langer door kunnen groeien en nog meer vlees kunnen aanzetten. Het voordeel is dat de minder vette dieren met minder energie in het voer harder kunnen groeien. De behoefte aan energie voor vetaanzet is pakweg 4 keer zoveel in vergelijk met vleesaanzet. Eiwit voeren we als bouwstof van vlees, energie als brandstof voor de groei.

Een juiste verhouding tussen eiwit en energieaanbod is essentieel om de efficiëntie van de groei te optimaliseren. Daarnaast reageren varkens met hun voederopname sterk op concentratie van het voer. Met name beren kunnen sterk reageren op hoog energetisch voer door minder voer te vreten. Tegelijk is een voeropname boven de 2,1 kg gemiddeld noodzakelijk voor een hoge daggroei.

Groei Scandinavië

Als we kijken naar de groei van vleesvarkens in Scandinavië zien we dat (bij borgen/gelten) een structurele groei van boven de 1050 gram/dag aangeeft dat de genetische potentie voor groei hoger is dan wat wij gemiddeld in de Benelux realiseren. Dit gaat vaak wel ten koste van de voederconversie. Een uitdaging is dan ook om varkens harder te later groeien met behoud van een scherpe voederconversie.

Praktijktest

Bij herhaalde praktijkonderzoeken hebben we gezien dat dieren bij een aangepast energiegehalte en een hoger eiwitniveau harder kunnen groeien, met nagenoeg dezelfde voederconversie. Het is van belang dat we een voorspelling kunnen geven van de verwachte voederopname naar aanleiding van de voersamenstelling. Met behulp van het Nutriopt swinemodel lukt dit.

Op een praktijkbedrijf hebben gekeken naar de groeirespons van met name beren op verhoging van de maximale voedercurve, de hoeveelheid netto energie en en verhouding tussen energie en eiwit (verteerbaar Lysine). Het proefrantsoen was ongeveer 30 cent/100 kg duurder dan het bestaande rantsoen.

Er zijn tussentijdse wegingen verricht tijdens de groeiperiode. Dieren werden aan de trog gevoerd met brijvoeder. Vanaf 5 weken na opleg werd een 150 gram hogere voedercurve aangehouden met een maximale voergift van 2,9 kg.

Overzicht 1 : Aanpassingen voer

Netto Energie

- 2  %

Darmverteerbaar Lysine

+ 3 %

 

Grafiek 1: Hogere groei (groene lijn) met aangepaste voederstrategie

Opvallend was te zien dat de groei beduidend toenam met 60 gram/dag, bij een voederconversie die 0,04 punten slechter was. In het verleden leidde verhoging van de voedercurve zonder aanpassing van de samenstelling op dit bedrijf altijd tot een heel beperkte verbetering van de groei met een altijd een slechtere voederconversie.

Door de betere groei, kunnen meer varkens afgeleverd worden en wat resulteert in een hogere voerwinst per varkensplaats per jaar voor dit bedrijf.

Vragen? Neem contact met ons op

Leendert Amersfoort
Animal Specialist Swine
M
+31 (0)6 30 461 262
E
Leendert Amersfoort

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze varkensnieuwsbrief