Voorkom in enkele stappen een hoge rekening door hittestress

6 juni 2017

Uit luchtvochtigheid- en temperatuurmetingen in de stal door Trouw Nutrition in 2015 en 2016, blijkt dat melkkoeien ook in België en Nederland op veel dagen last hebben van hittestress.

Op meerdere bedrijven is met dataloggers in de periode mei tot en met september de temperatuur en luchtvochtigheid gemeten. Door de hogere luchtvochtigheid in Nederland ontstaat er vanaf 21 graden Celsius al snel een vorm van hittestress voor de koe.

Kenmerken hittestress

Dieren met hittestress zijn te herkennen aan:

 • Snellere ademhaling en/of hijgen
 • Meer staan in plaats van liggen
 • Verlaagde voeropname
 • Verhoogde water opname
 • Minder herkauwactiviteit
 • Speekselen
 • Lagere melkproductie met lagere vet- en eiwitgehalten

heatstressscale

Tabel 1 - De impact van verschillende hittestressniveaus op de melkproductie (Burgos Zimbelman and Collier, 2011)

De gemeten waarden van juni tot en met september 2016 geven het volgende aan:

 • 2,7 liter productieverlies per dag gedurende de zomer
 • 3,2 liter productieverlies per dag in augustus en september
 • € 12.105 aan inkomstenverlies voor 100 melkkoeien bij melkprijs van 36,75 cent per liter. 

Naast het verlies van melkproductie zijn indirecte effecten ook een grote kostenpost. Deze komen vooral op een later tijdstip naar voren en zijn het gevolg van een lagere voeropname, gecombineerd met periodes van subklinische pensverzuring.

Bekende indirecte hittestress effecten zijn klauwproblemen, verhoging van het celgetal en verminderde vruchtbaarheid. Klauwproblemen zijn meestal zichtbaar acht tot tien weken na een periode van hittestress. Deze klauwproblemen worden veroorzaakt door het langer staan en het minder goed functioneren van de pens (pensverzuring). Een hoger celgetal in de maanden augustus en september is het gevolg van een lagere weerstand. Daarnaast leidt hittestress tot verminderde vruchtbaarheidsresultaten wat meestal doorloopt tot de maanden oktober en november. Verder werkt de melkproductiedaling ook na de hittestressperiode door, omdat de koeien die aan het einde van hun lactatie zijn niet meer hetzelfde productieniveau behalen.

Ondersteun uw koeien met de volgende stappen:

 • Zorg voor voldoende schoon drinkwater: de wateropname stijgt met ruim veertig procent tijdens hittestress;
 • Voer meer glucogene energie aan de dieren (bijv. Glucolac 40);
 • Zorg voor smakelijk broeivrij voer, de broeiremmer Selko TMR helpt daarbij;
 • Uitkuilmanagement: tweemaal daags voeren;
 • Voer extra natriumbicarbonaat bij voor een betere warmteafvoer;
 • Zorg voor een goede structuurvoorziening, dit is belangrijk omdat de ruwvoeropname daalt;
 • Verlaag de OEB in het rantsoen voor een lagere leverbelasting en warmteproductie;
 • Verhoog de energiedichtheid (VEM/kg droge stof) door het krachtvoeraandeel (van een rustig krachtvoer) van 40 procent naar 45 procent op te schroeven;
 • Vet voeren is een optie om de melkproductie en het vetpercentage op peil te houden. Echter, het zorgt ook voor meer belasting op de koe omdat de drogestofopname verder afneemt en de nutriënt behoefte juist verhoogt;
 • Reinig de voergang dagelijks zorgvuldig;
 • Voorkom overbezetting;
 • Voer een mineralenmengsel met weerstandsondersteuning (met organisch gebonden spoorelementen (Optimin), AO-mix en voldoende vitamine E);
 • Verlaag het aandeel snel fermenteerbare koolhydraten en compenseer dit met geleidelijke of langzaam fermenteerbare koolhydraten;
 • Voer een dubbele dosering Levucell SC (levende gist) voor een stabiel pensmilieu.

 
Download de hittestress aanpak

Wilt u meer informatie over de aanpak van hittestress op uw melkveebedrijf?

Ontvang kosteloos de hittestress aanpak.