Wees waakzaam voor salmonella

27 februari 2018

Op 21 december 2017 is door de Europese Commissie besloten dat er een definitief verbod komt op het gebruik van formaldehyde om voer te ontsmetten. Formaldehyde werd in de mengvoerindustrie gebruikt om voer vrij te maken van onder andere salmonellabacteriën. Trouw Nutrition heeft succesvol gewerkt aan een product dat formaldehyde kan vervangen.

Hygiëne

Pluimveehouders zijn bekend met het monitoringsprogramma ten behoeve van salmonellabestrijding. Met inspanning van alle schakels in de keten is Trouw Nutrition erin geslaagd om het aantal salmonella besmettingen te reduceren. Op een pluimveebedrijf gaat het voornamelijk om hygiënemaatregelen: schoonmaken, ontsmetten, voorkomen van insleep, drinkwaterkwaliteit en schoonhouden van voersysteem en silo’s. Geef (salmonella)bacteriën geen kans om zich te vermenigvuldigen in vochtplekken of aangekoekt voer.

Pluimveehouders stellen vaak alles in het werk om hun bedrijf salmonellavrij te houden of krijgen, waardoor ook van andere schakels in de keten maximale inspanning verwacht mag worden. Door het formaldehyde-verbod, voor toepassing bij het ontsmetten van voer, wordt het voor de mengvoerindustrie lastiger en duurder. Dit speelt vooral in de meelvoeders en veel minder in gepelleteerd voer. In het proces voor het produceren van korrels zit namelijk een verhittingsstap die er ook voor zorgt dat bacteriën gedood worden.

Mierenzuur

Omdat het verbod op formaldehyde er al lange tijd aan zat te komen is er veel onderzoek gedaan naar alternatieven. In juni 2017 is in de Official Journal of the European Union, mierenzuur opgenomen als middel om voer te ontsmetten. Mierenzuur werkt vooral tegen gisten en gram-negatieve bacteriën, waaronder E.Coli en salmonella. De werking is vooral gebaseerd op het verlagen van de pH en het blokkeren van de enzymatische processen van het bacteriële metabolisme.

Om salmonella onder controle te krijgen en houden is Trouw Nutrition een stap verder gegaan dan enkel het toepassen van mierenzuur. In de ontwikkelde additieven - Fysal Feed en Fysal Liquid - is mierenzuur een belangrijke component. Echter, door andere componenten toe te voegen is een nog sterker product ontwikkeld in de strijd tegen salmonella in voer.

In samenwerking met een aantal klanten uit de mengvoerindustrie, zijn diverse proeven uitgevoerd waarbij verschillende commerciële producten zijn vergeleken. Hieruit is gebleken dat met Fysal Feed de hoogste reductie van bacteriën werd gerealiseerd. Naast het aanbod van dit product biedt Trouw Nutrition ook ondersteuning in de vorm van hygiëne-audits en advies over doseerapparatuur voor toepassingen in de voerfabriek.

Salmonella-aanpak, ook op bedrijfsniveau

Als Trouw Nutrition gaan we verder dan het mengvoerbedrijf. Wij kunnen pluimveebedrijven op verschillende vlakken ondersteuning bieden:

  • Toevoegen van hele tarwe of andere grondstoffen aan het mengvoer? Bedenk dat ook in deze producten hogere niveaus aan Enterobacteriën kunnen zitten. Behandeling van deze grondstoffen op bedrijfsniveau helpt om besmettingen te voorkomen.
  • Salmonellabesmetting kan hardnekkig zijn. Om dit aan te pakken is een compleet programma nodig. Alle mogelijke middelen dienen tegelijkertijd ingezet te worden voor een succesvol resultaat. Trouw Nutrition beschikt over de nodige ervaring. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het bovenstaande onderwerp of hebt u interesse om een aanpak op uw bedrijf te bespreken? Neem dan contact op met één van onze specialisten:

Christian van de Kamp, 
Sales Manager Selko
christian.van.de.kamp@trouwnutrition.com
Bert Janssen, 
Dierspecialist pluimvee
bert.janssen@trouwnutrition.com