Welk dier zit in je stal?

8 januari 2018

Wie de voeropname van zijn vleesvarkens in de hand heeft, heeft controle over zijn resultaat. Voeropname speelt een belangrijke rol in groei en voerconversie, maar is ook essentieel voor de slachtkwaliteit. Bij Belgische Pietrain wordt voeropname gestimuleerd om voldoende groei te krijgen. Bij groeigenetica moet voeropname eerder onder controle gehouden worden om de voerconversie en slachtkwaliteit scherp te houden.

Fysieke beperkingen

De voeropname van varkens wordt bepaald door verschillende factoren. Bepaalde hiervan zijn externe factoren zoals waterbeschikbaarheid of het aantal dieren per voerbak. Verder wordt het remmen van voeropname mbv een voercurve als een fysieke beperking aanzien. Het effect van een voercurve is afhankelijk van het voersysteem. Indien de varkens niet tegelijk kunnen eten, resulteert rantsoeneren in minder homogene varkens, want de dominantste dieren eten ad libitum en de zwakkere dieren worden geremd in opname. Indien de dieren wel allemaal tegelijk kunnen eten, kan een fysieke beperking gebruikt worden om te sturen op magere, efficiënte groei.

Verzadiging

Indien geen fysieke beperkingen optreden, wordt de voeropname gereguleerd door processen die in het dier plaats vinden. Hierbij zal een dier op basis van zijn behoeften voor groei en onderhoud proberen om een bepaalde hoeveelheid nutriënten op te nemen. Eens deze optimale nutriëntopname bereikt is, treedt een gevoel van verzadiging op. Door dit mechanisme zal de voeropname dalen als het energiegehalte van het voer stijgt.

Een ander type verzadiging treedt op wanneer het volume van het maagdarmstelsel de beperkende factor is. Dit effect kan bereikt worden wanneer vezelrijke, volumineuze voeders verstrekt worden. Doordat vezelrijke voeders ook de ontwikkeling van het maagdarmstelsel stimuleren, kan het gebeuren dat de voeropname na enkele weken van fysische verzadiging opnieuw toeneemt.

Gebalanceerd voeder

Bij veranderingen in je bedrijf is het dan ook belangrijk om het effect in voeropnamecapaciteit in kaart te brengen. Indien een bedrijf bijvoorbeeld wil schakelen van Belgische pietrain naar een PIC408. Dan zal veel sterker ingezet worden op verzadiging om te vermijden dat dieren gaan vervetten en de voerconversie omhoog loopt. Indien het voersysteem dit toelaat zou het een optie zijn om de voercurve van de dieren te verlagen. Ook dan is het belangrijk om genoeg verzadiging in het voeder te voorzien. Anders blijven dieren met een hongergevoel achter en treedt agressie op.