Wijziging EU-wetgeving koper

17 september 2018

De voorwaarden voor het gebruik van koper bij de diergroepen rundvee, biggen en geiten zijn veranderd per 13 augustus 2018. Dit is ook gedetailleerd beschreven in de onlangs gepubliceerde EU-regelgeving 2018/1039.

In het kort betekent dit voor de industrie dat:

 1. De maximaal toelaatbare niveaus (MTN) zijn herzien voor de diergroepen overig rundvee, biggen en geiten (zie 1 MTN);
 2. Binnen de overgangsperiode (zie 2. Overgangsperiode) de receptuur moet worden aangepast conform de nieuwe MTN;
 3. Binnen de overgangsperiode de etiketteringen moeten worden aangepast (zie 3. Etikettering van producten);
 4. Binnen de overgangsperiode huidige voorraden volgens oude regelgeving moeten worden opgemaakt.

De toepassing van koper is alleen toegestaan via een voormengsel. De belangrijkste praktische wijzigingen worden hieronder vermeld.

1. Maximaal toelaatbare niveaus (MTN)

1.1. Nieuwe MTN

In tabel 1 staat een samenvatting van de nieuwe MTN. De MTN is hetzelfde voor elke vorm van koper. Mengsels die verschillende vormen koper bevatten mogen de MTN niet overschrijden.

Tabel 1 - Oude vs. nieuwe MTN

1.2. Koper bij diervoeders voor herkauwers

Berekening voor diervoeders voor herkauwers worden gebaseerd op een droge stof inname die situatie specifiek is. Voor informatie passend bij uw situatie kunt u navraag doen bij uw accountmanager dan wel de rundveespecialist.

2. Overgangsperiode

De gewijzigde wetgeving is van kracht vanaf 13 augustus 2018, maar omvat een overgangsperiode om veranderingen door te voeren en om voorraden op te maken.

De deadlines voor de uitvoeringstermijnen zijn:

 • Voormengsels en additieven: 13 februari 2019;
 • Samengestelde voeders voor landbouwhuisdieren (inclusief paarden): 13 augustus 2019;
 • Samengestelde voeders voor niet-voedselproducerende dieren: 13 augustus 2020.

Daarom zal Trouw Nutrition uw voormengsels en additieven vanaf 13 februari 2019 leveren conform de nieuwe MTN. Als mengvoederfabrikant kunt u de voormengsels en additieven volgens de huidige MTN tot uiterlijk 13 augustus 2019 gebruiken.

Trouw Nutrition zal in een volgende nieuwsbrief voor de verschillende diersoorten adviezen formuleren die conform de nieuwe MTN zijn. Op basis van deze adviezen kunt u dan in overleg met uw accountmanager afstemmen welke aanpassingen doorgevoerd moeten worden in uw specifieke voormengsels.

3. Etikettering van producten

3.1. Toegelaten vormen van koper die vallen onder de voederadditieven categorie 3b: nutritionele additieven, functionele groep: Verbindingen van spoorelementen

 • Koper(II)diacetaat-monohydraat
 • Koper(II)carbonaatdihydoxide- monohydraat
 • Koper(II)chloride-dihydraat
 • Koper(II)oxide
 • Koper(II)sulfaat-pentahydraat
 • Koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd
 • Koper(II)chelaat van eiwithydrolysaten (Optimin)
 • Koper(II)chelaat van glycinehydraat (vast en vloeibaar)
 • Dikoperchloridetrihydroxide (3b409) (Intellibond)
 • Koperchelaat van het hydroxyl-analoog van methionine (3b4.10)
 • Koper bilysinaat (3b411)
 • Koper(I)oxide (3b412)

3.2. Nieuwe registratienummers

Voor een aantal vormen van koper is het registratienummer aangepast, zie tabel 2. De declaratienummers voor dikoperchloridetrihydroxide (3b409) (Intellibond), koperchelaat van het hydroxyl-analoog van methionine (3b4.10), koper bilysinaat (3b411) en koper(I)oxide (3b412) blijven ongewijzigd.

Tabel 2. Nieuwe registratienummers

4. Overige informatie

 • Houdt, waar nodig, rekening met alle mogelijke bronnen van koper in het rantsoen om algemene naleving van wetgeving te verzekeren. Wijzigingen kunnen voor verschillende producten van toepassing zijn.
 • •Door de verlaging van het maximaal toelaatbare koperniveau, wordt voor rundvee de biobeschikbaarheid van de koperbron nog belangrijker. Trouw Nutrition biedt twee alternatieven voor sulfaatgebonden kopermineralen met een uiterst hoge biobeschikbaarheid. Met behulp van de organische bron Optimin Cu en hydroxymineraal IntelliBond-C kan koper optimaal gevoerd worden. Lees hier meer of neem contact op met uw accountmanager. 
 • Trouw Nutrition Benelux zal op zijn laatst per 13 februari haar voormengsels en additieven voorzien van de nieuwe registratienummers.
 • Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager.