Wijziging EU-wetgeving mangaan

18 september 2017

De voorwaarden voor het gebruik van mangaan veranderen. Deze zijn gedetailleerd beschreven in de onlangs gepubliceerde EU-regelgeving 2017/1490. De etikettering van producten zal moeten veranderen binnen de toegestane overgangsperiode. Daarnaast is de toepassing van mangaan alleen toegestaan via een voormengsel. Ook is de toepassing van het gebruik van mangaan in water aangescherpt. De belangrijkste praktische wijzigingen zijn:

1 Etikettering van producten

1.1 Acht vormen (1 hiervan had al een specifiek registratienummer) van mangaan zijn toegelaten onder de voederadditieven categorie 3b: nutritionele additieven, functionele groep: Verbindingen van spoorelementen

1.2. Elke vorm heeft zijn unieke registratienummer.

Nieuwe registratienummers:

 • 3b501 Mangaan(II)chloride tetrahydraat
 • 3b502 Mangaan (II)oxide
 • 3b503 Mangaan(II) sulfaat monohydraat
 • 3b504 Mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd
 • 3b505 Mangaanchelaat van eiwithydrolysaten (Optimin)
 • 3b506 Mangaanchelaat van glycine, gehydrateerd
 • 3b507 Dimangaanchloridetrihydroxide (Intellibond)

Bestaande registratienummers:

 • 3b5.10 Mangaanchelaat van het hydroxy-analoog van methionine

2 Maximaal toelaatbare niveaus (MTN)

2.1 In tabel 1 is een samenvatting gegeven van de maximaal toelaatbare niveaus. De MTN zijn hetzelfde voor elke vorm van mangaan. Mengsels die verschillende vormen mangaan bevatten mogen de MTN niet overschrijden. Neem gerust contact met ons op als u ons advies wilt weten voor een specifieke diercategorie.

2.2 Diervoeders, met inbegrip van ruwvoer, kunnen bronnen van natief mangaan bevatten. Er moet dus rekening worden gehouden met de natuurlijke of achtergrond niveaus. De CVB niveaus van mangaan uit voedermiddelen bedragen ca. 30 - 50 mg/kg. Voor berekeningen kunt u het best rekenen met een gemiddelde van 40 mg Mn/kg. Toevoegingen van mangaan dienen steeds te gebeuren via een voormengsel.

2.3 Berekening voor diervoeders voor herkauwers worden gebaseerd op een DS inname; voor meer specifieke informatie kan u navraag doen bij uw accountmanager.

3 Overgangsperiode

3.1 De gewijzigde wetgeving is van kracht vanaf  11 september 2017, maar omvat een overgangsperiode om veranderingen door te voeren en om voorraden op te maken.
De deadlines voor uitvoeringstermijnen zijn:

 • Voormengsels en additieven: 11 maart 2018
 • Samengestelde voeders voor landbouwhuisdieren (inclusief paarden): 11 september 2018
 • Samengestelde voeders voor niet-voedsel producerende dieren: 11 september 2019

4 Overzicht van actiepunten

4.1 Er is tijd om deze nieuwe richtlijnen te evalueren en toe te passen.

4.2 Analyseer de productspecificaties in het kader van de MTN voor mangaan. Wijzigingen kunnen voor verschillende producten van toepassing zijn. Houd, waar nodig, rekening met alle mogelijke bronnen van mangaan in het rantsoen om algemene naleving van wetgeving te verzekeren.

4.3 Met behulp van de XRF (X-ray Fluorescence) kunnen wij grondstoffen en rantsoenen analyseren op mineralen. Via deze methode kunnen wij dus ook een gerichte waarde van mangaan bepalen van uw grondstoffen of rantsoen. Mocht u vragen hebben over het aandeel mangaan uit uw grondstoffen kunt u contact met ons opnemen.

4.4 Voeg het nieuwe registratienummer toe op de etiketten samen met de eventueel gewijzigde gehalten.

Tabel 1 - maximum levels Mn

Meer informatie?

Neem contact op met uw accountmanager of ons technisch team indien u verdere informatie wenst.

Sluit deze melding
Deze website maakt gebruik van cookies Lees meer over het gebruik van cookies