Workshop 3D Kraamstalmanagement zorgt voor boeiende en leerzame dag

13 juni 2018

Op woensdag 23 en vrijdag 25 mei organiseerde Trouw Nutrition, Topigs Norsvin en Boehringer Ingelheim de workshop 3D Kraamstalmanagement in Nederland. Deze gaven een vervolg aan de lancering van het e-learningplatform varkens. De dag stond in het teken van de eerste online module: Kraamstalmanagement waarbij dieper op dit onderwerp werd ingegaan.

Verloop van de workshop

De workshops werden ingeleid door Harm Holleman, ‎internationaal coördinator Aeres hogeschool, die uitleg gaf over hoe e-learning varkens tot stand is gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven en de hogeschool. Daarnaast werd verdergegaan over hoe e-learning een rol kan spelen in het opdoen van meer kennis op een toegankelijke manier.

Door de talrijke opkomst werd de groep verdeeld in drie subgroepen waarbij er gebruikt werd gemaakt van een rotatiesysteem zodat elke groep een spreker kreeg toegewezen. In totaal waren er drie sprekers aanwezig die telkens een specifiek onderwerp bespraken.

Leendert Amersfoort, productmanager van Trouw Nutrition, sprak over het belang van bijvoeren bij biggen. Waarbij aandacht werd besteed aan de vier v-voerstrategie: vlug, vaak, vers en veel voer te verstrekken van voeders aan biggen. Daaruit blijkt dat biggen die dit principe volgen in de kraamstal minder last hebben van een speendip.

De tweede spreker was Rutger Jansen, dierenarts en technisch servicemanager bij Boehringer Ingelheim, hij wees op de drie onderdelen die beslissend zijn voor een goede darmgezondheid bij biggen, namelijk: onderkoeling voorkomen, voldoende biest opnemen en een soepel werpproces.

Als laatste spreker hadden we Karien Koenders, adviseur gezondheid bij Topigs Norsvin. Zij gaf meer uitleg over het sturen op gewicht bij zeugen. Hierbij kwam aan bod dat het gewicht van gelten invloed heeft op de kwaliteit van de tomen. Lichte gelten hebben namelijk een grotere spreiding in biggengewicht en vitaliteit.

Leerzame namiddag

Uiteindelijk waren er meer dan 85 aanwezigen uit de sector die de workshops bijwoonden. Na afloop zorgde een hapje en een drankje voor wat extra gezelligheid en kon iedereen de dag afsluiten met de nodige interactie. Uit de reacties achteraf konden we concluderen dat het een geslaagde dag was waarbij wij alvast uitkijken naar de volgende workshopbijeenkomst.

Nog niet inschreven voor e-learning varkens?

Schrijf je nu gratis in via deze link en maak deel uit van de meer dan 250 gebruikers die hun kennis hebben verbeterd of opgefrist.