R&D Centra in Europa en Noord-Amerika

Swine research Centre (Nederland)

Trouw Nutrition R&D Swine Center NederlandHet Swine Research Centre heeft een team van experts voor nutritioneel onderzoek rond zeugen, biggen en vleesvarkens. Het SRC is uitgerust met technieken die de onderzoekers gedetailleerde informatie verschaffen rond de gezondheid en voeropname van de dieren. De klemtoon daarbij ligt op een efficiënte voeropname, biggenvoeders en de overgangsfases bij varkens. Nieuw in dit bedrijf zijn de elektronische voerstations, die zowel bij biggen als zeugen de individuele voer- en drinkopname registreren.

Ook de videomonitoring is innovatief: het voergedrag van biggen kan zo gevolgd worden vanop afstand. Daarnaast zijn ook units aanwezig die gezondheidsgerelateerde en fysiologische testen uitvoeren. Simulaties van situaties op boerderijen leggen de effecten van omstandigheden op de varkens bloot. Op die manier kan naar nutritionele oplossingen worden gezocht.

 


Food Research Centre (Spanje)

Trouw Nutrition R&D Food Research Center Spanje
Het Food Research Centre in Spanje ontwikkelt nieuwe vleesverwerkingstechnologieën voor pluimvee. Daarnaast investeert het ook in nieuwe vleesproducten en duurzame verpakkingen. Voedselveiligheid staat met stip op één.

We hebben er een ervaren team werken, gespecialiseerd in moleculaire biologie, microbiologie, immunologie en in vitro assays. Het center is uitgerust met een proeffabriek, een laboratorium, een keuken en een ruimte voor smaakproeven. 

 

 

 


 Ingredients Research Centre (Nederland)

Trouw Nutrition R&D Ingredients Centre Nederland


Het Nutreco Ingredient Research Center onderzoekt nieuwe grondstoffen voor de voeders. Onderzoekers evalueren de nutritionele en functionele eigenschappen van de ingrediënten, om te zien wat het best bijdraagt tot duurzaamheid, gezondheid van de dieren en kwaliteit van het product.

Het onderzoeksteam werkt nauw samen met de onderzoeksteams van de verschillende diersoorten. Dit zorgt een veelvoud aan ideëen in het innovatieproces. Het laboratorium staat ter beschikking van alle onderzoeksteams en is uitgerust voor het beoefenen van Q-PCR studies, moleculaire biologie, microbiologie, immunologie, in vitro assays en in vitro digestion models.

 

 


Poultry Research Centre (Spanje)

Trouw Nutrition R&D Poultry Research Centre Spanje
Het Poultry Research Centre doet onderzoek naar efficiënte en duurzame nutritionele oplossingen voor pluimvee en konijnen. Het center is uitgerust met faciliteiten voor leghennen, vleeskippen en konijnen. In een aparte unit voert men fysiologische testen uit en studies rond de spijsvertering.

Dit leidt naar optimale nutritionele oplossingen voor de verschillende huisvestingssystemen. Het voer nodig voor deze proeven wordt door een aparte afdeling op het center geproduceerd, een laboratorium garandeert verdere kwaliteitscontrole en nutritionele analyses.

 

 


Ruminant Research Centre (Nederland)

Trouw Nutrition R&D Ruminant Research Center Nederland

Het team in het Ruminant Research Centre houdt zich bezig nutritie voor melkvee, vleeskoeien en kalveren. Op dit proefbedrijf worden de voeropname, melkproductie, nutritionele fysologie en de gezondheid van de dieren van dichtbij gevolgd. In een tweede onderdeel van het center bestuderen experts de groei van de kalveren, melkkoeien en vleeskoeien.

Er wordt gekeken naar de evolutie op vlak van voeropname en melkproductie en belangrijker: ook naar de gehele gezondheid van de dieren. In vitro en in situ modellen vervolledigen de mogelijkheden op onderzoeksgebied. Onze onderzoekers gebruiken hun expertise om nieuwe nutritonele concepten en producten te ontwikkelen voor rundvee, met het oogmerk op een duurzame vleesproductie.

 

 


AgResearch (Canada)

Trouw Nutrition Agresearch Canada

AgResearch Farm is een R&D center van 344 hectare in Burford, Ontario. Het center is operationeel sinds 1992 en beschikt over R&D-faciliteiten voor melkvee, varkens en pluimvee.

Het is Canada's grootste particuliere dier-R&D-center en één van de grootste in Noord-Amerika. 

.