Geld verdienen met jongveeopfok

29 januari 2019

De gemiddelde afkalfleeftijd bedraagt in Nederland al tientallen jaren 26 maanden; dat betekent dat alle gemaakte kosten voor jongveeopfok zich pas na ruim 2 jaar beginnen terug te verdienen. Hier valt meer rendement uit te halen.

Wanneer arbeid niet wordt meegerekend, zijn de gemiddelde opfokkosten € 1.650 (WUR). Uitgaande van een gemiddelde levensproductie van 31.000kg melk, kost de jongveeopfok dus gemiddeld 5,3 cent/kg melk. Dit is 15% bij de huidige opbrengstprijs van 36,5 cent!
Stel u heeft een melkveebedrijf met 100 melkkoeien en de volgende kenmerken:

  • Vervangingspercentage 35%
  • Gemiddelde afkalfleeftijd 26 maanden
  • Uitvalspercentage in de opfok van 10%

U heeft dan 83 stuks jongvee nodig, zie onderstaande tabel 1.

Tabel 1  - Overzicht benodigd aantal kalveren bij verschillende vervangingspercentages en afkalfleeftijden (bij 100 melkkoeien en 10% sterfte in de opfokperiode) 

Nu gaat u optimaliseren en de afkalfleeftijd omlaag brengen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de hoogste producties bij een afkalfleeftijd van 22 maanden gehaald worden, op voorwaarde dat de pinken bij inseminatie voldoende zijn ontwikkeld (390kg lichaamsgewicht. Resultaat: gemiddeld 12 stuks jongvee minder op het bedrijf (zie tabel 1). De afkalfleeftijd verlagen betekent echter wel een intensievere LifeStart opfok met als gevolg een stijging in voerkosten van gemiddeld 1 cent/kg droge stof in de hele opfok. Omdat u echter sneller opfokt, bespaart u aan voerkosten nog steeds €80 per afgekalfde vaars, of €3.000 per jaar. Jongveeopfok kost hierdoor gemiddeld 5,1 cent/kg melk, bij een gelijkblijvende levensproductie. Voor de fosfaatrechten betekent dit dat u 5,6 melkkoeien extra kunt houden. U bespaart hiermee een investering van zo’n € 47.000 aan fosfaatrechten.

Een strategie die de laatste jaren vanuit de fosfaatwetgeving al vaker toegepast is om ruimte te creëren voor melkvee, is het verlagen van het vervangingspercentage. Wanneer gemiddeld één lactatie meer per koe gemolken kan worden, gaat het vervangingspercentage omlaag van 35% naar 25%. Bij een afkalfleeftijd van 22 maanden zijn er dan 21 stuks jongvee minder nodig op een bedrijf van 100 melkkoeien. Dit levert een besparing op van €18.000 per jaar. Uitgaande van één extra lactatie met 10.000 kg melk, kost de jongveeopfok nu 3,9 cent/kg melk. Gelijk wordt er ruimte gecreëerd voor 7 extra melkkoeien, wat een besparing van ca. € 58.500 euro aan fosfaatrechten oplevert.

Het verlagen van de afkalfleeftijd en het vervangingspercentage bieden dus mogelijkheden tot het besparen van kosten en daarnaast neemt de levensduur van uw veestapel toe. Proefresultaten laten zien dat opfok volgens LifeStart de uitval tot 180 dagen in lactatie halveert. Hiermee draagt een LifeStart opfok bij aan het verlengen van de levensduur van uw koeien. Dit voordeel is in bovenstaande berekening gedeeltelijk meegenomen in de verlaging van het vervangingspercentage. Klik hier voor meer tips.

De periode rond afkalven is een bepalende periode voor de levensduur van uw koeien. De kans op ongewenste afvoer is namelijk het grootst in de eerste twee maanden van de lactatie. Voor een soepele transitie is een goed management noodzakelijk. Ondersteuning met Farm-O-San Reviva direct na het afkalven en Farm-O-San Pro-Keto tijdens de opstartfase draagt bij aan een goede start van de lactatie.

Vakkundig advies in jongvee-opfok

Neem voor meer informatie over de LifeStart opfok contact op met uw opfokspecialist.

Sierd Tappel
Team Lead V2F Rundvee Utrecht
M
+31 (0)6 832 854 85
E
Sierd Tappel
Tjeerd van den Ende
Opfokspecialist België (overige provincies) en Luxemburg
M
+32 (0)473 933 093
E
Tjeerd van den Ende
Laura Surink
Opfokspecialist Noord-Brabant en Zeeland
M
+31 (0)6 82 614 943
E
Laura Surink
Mark Kleine
Opfokspecialist Groningen en Drenthe
M
+31 (0)6 10 224 243
E
Mark Kleine
Hans Wansink
Opfokspecialist Gelderland
M
+31 (0)6 51 577 058
E
Hans Wansink
Wim Twisk
Opfokspecialist Noord- & Zuid-Holland en Flevoland
M
+31 (0)6 51 419 940
E
Wim Twisk
Elske Bruinsma - van Balen
Opfokspecialist Friesland
M
+31 (0)6 209 711 68
E
Elske Bruinsma - van Balen
Joline Blockx
Technical specialist Antwerpen
M
+32 (0)473 533 121
E
Joline Blockx
Baziel van Doorne
Opfokspecialist Oost- en West Vlaanderen
T
+32 (0)470 98 63 01
E
Baziel van Doorne
Annedorte Jensen
Technical Specialist Calf Rearing
M
+45 40978025
E
Annedorte Jensen
Jan-Willem Elsenga
Opfokspecialist Overijssel
M
+31 (0)6 53 375 548
E
Jan-Willem Elsenga