In 7 stappen naar 22 maanden ALVA

6 februari 2018

Al twintig jaar is de gemiddelde afkalfleeftijd voor vaarzen 26 maanden, terwijl de hoogste levensproducties worden gehaald bij vaarzen met een afkalfleeftijd van 22 maanden. Het omlaag brengen van de afkalfleeftijd levert daarnaast geld op, omdat vaarzen eerder melk produceren. Vanaf januari kost jongvee echter extra geld, omdat de fosfaatruimte die wordt ingenomen door jongvee ook gebruikt kan worden voor melkgevende dieren. Door het verlagen van de afkalfleeftijd kan het aantal stuks jongvee worden verlaagd. Het omlaag brengen van de afkalfleeftijd houdt echter meer in dan het jongvee op jongere leeftijd te insemineren. In de onderstaande stappen leest u hoe u uw vaarzen in 7 stappen op 22 maanden gezond laat afkalven.

 1. Verpest het niet al bij geboorte
  Een inventarisatie op 60 melkveebedrijven door de University of South Carolina, laat zien dat de uitval 58% lager is bij bedrijven die 3,7 - 4,5 liter biest hebben verstrekt (6,5% uitval), vergeleken met bedrijven die 0,9 - 1,8 liter biest hebben verstrekt (15,3% uitval). Gebruik een refractometer om biest te controleren. Bij een Brix-waarde van >22 en een gift van 4 liter verse biest krijgt een kalf voldoende antistoffen (Ig’s) binnen. Verstrek de biest binnen één uur na de geboorte.
 2. Voorkom groeiachterstand door diarree en luchtwegproblemen
  Naast uitval zorgt diarree ook voor groeiachterstand in de belangrijke eerste levensweken. Maak in overleg met uw Sprayfo-opfokspecialist een plan van aanpak om diarree en luchtwegproblemen te voorkomen.
 3. Voer kalvermelk naar behoefte
  Kalveren hebben een enorm groeivermogen de eerste levensweken. Deze groei wordt vaak nog niet benut, omdat kalveren nog niet altijd naar behoefte worden gevoerd. Sprayfo kalvermelk is uitstekend verteerbaar en kan daarmee zorgen voor een zeer efficiënte en daarmee voordelige groei. Ook is bekend dat juist organen als hart, lever, longen en melkklieren het hardst groeien tijdens de eerste 50 levensdagen. Deze groei kan later in de opfok niet worden gecompenseerd. Een betere orgaanontwikkeling kan een reden zijn voor de hogere melkproducties die zijn aangetoond voor vaarzen die harder hebben gegroeid vóórdat ze gespeend zijn. Het Sprayfo-voerschema vindt u hier.
 4. Voorkom groeidip na spenen
  Spenen dient in stappen te gebeuren, zodat kalveren gewend raken aan het afhankelijk zijn van vast voer. Het Sprayfo-voerschema houdt hier rekening mee. Na 9 weken bij een krachtvoeropname van 1,5 à 2,0 kg per dag is een kalf klaar om gespeend te worden. Onbeperkt vers water verstrekken vanaf de eerste levensweek is hierbij cruciaal. Zorg ook voor voldoende structuur, bijvoorbeeld gehakseld stro, om de herkauwactiviteit op gang te brengen. Het streefgewicht op vier maanden leeftijd is 150 kg.
 5. Laat kalveren hard doorgroeien tot inseminatie
  De eerste maanden na het spenen groeit een kalf nog zeer efficiënt. Wanneer een kalf tijdens de melkperiode volgens het Lifestart schema is gevoerd, kan er tot inseminatie intensiever gevoerd worden, zonder risico op vervetting. Stel in overleg met uw voerleverancier een rantsoen samen dat voldoende eiwit en energie bevat. Het streefgewicht op tien maanden leeftijd is 340 kg.
 6. Insemineer vanaf 400kg lichaamsgewicht
  Wanneer een pink 58-60% van haar volwassen gewicht weegt, is ze klaar om geïnsemineerd te worden. Dit komt gemiddeld overeen met zo’n 390 à 400kg, of een borstomvang van 170cm. Dit gewicht kan bij intensief voeren al bereikt worden voor 12 maanden leeftijd. Lichter insemineren geeft een risico op onderontwikkelde vaarzen die eerder moeten worden afgevoerd.
 7. Voorkom vervetting na inseminatie
  Voorkom vervetting tijdens de dracht, door een lager energie en eiwit niveau in het rantsoen. Streef naar een gewicht na afkalven van zo’n 570kg, of een borstomvang van 192 cm. Hiermee kalft uw vaars af op 21 à 22 maanden leeftijd, met de juiste conditiescore en heeft ze een uitstekende basis gelegd voor een hoge levensproductie.

Vakkundig advies in jongvee-opfok

Breng de verbeterpunten in beeld met uw Sprayfo specialist en uw voerleverancier. Hieronder vindt u de Sprayfo specialist bij u in de regio:

Sierd Tappel
Team Lead V2F Rundvee Utrecht
M
+31 (0)6 832 854 85
E
Sierd Tappel
Tjeerd van den Ende
Opfokspecialist België (overige provincies) en Luxemburg
M
+32 (0)473 933 093
E
Tjeerd van den Ende
Laura Surink
Opfokspecialist Noord-Brabant en Zeeland
M
+31 (0)6 82 614 943
E
Laura Surink
Mark Kleine
Opfokspecialist Groningen en Drenthe
M
+31 (0)6 10 224 243
E
Mark Kleine
Hans Wansink
Opfokspecialist Gelderland
M
+31 (0)6 51 577 058
E
Hans Wansink
Wim Twisk
Opfokspecialist Noord- & Zuid-Holland en Flevoland
M
+31 (0)6 51 419 940
E
Wim Twisk
Elske Bruinsma - van Balen
Opfokspecialist Friesland
M
+31 (0)6 209 711 68
E
Elske Bruinsma - van Balen
Joline Blockx
Technical specialist Antwerpen
M
+32 (0)473 533 121
E
Joline Blockx
Baziel van Doorne
Opfokspecialist Oost- en West Vlaanderen
T
+32 (0)470 98 63 01
E
Baziel van Doorne
Annedorte Jensen
Technical Specialist Calf Rearing
M
+45 40978025
E
Annedorte Jensen
Jan-Willem Elsenga
Opfokspecialist Overijssel
M
+31 (0)6 53 375 548
E
Jan-Willem Elsenga