Technisch specialist Christian van de Kamp: “Veilig bewaren is veel besparen. Je doet jezelf echt tekort als je nooit eens die silo reinigt.”

18 mai 2021

Silo-onderhoud is te vaak een onderbelicht thema op het boerenerf. Daardoor hebben schimmels en bacteriën vrij spel, wat kan leiden tot problemen in de stal. Om kostbaar voer te beschermen, is er nu de totaalaanpak silohygiëne van Trouw Nutrition.

Met één simpele propshot-behandeling alle ellende vermijden

“Schoon voer uit een schone silo is de basis voor een gezond bedrijf. Als het voer goed is, zie je dat direct terug in de dierprestaties”, begint Christian, technisch specialist bij Trouw Nutrition. “Laat je silo’s dan ook regelmatig reinigen, want in silo’s kunnen veel schimmels en Enterobacteriën ontstaan. Zo zitten achtergebleven koeken vaak vol met schimmels die mycotoxinen kunnen produceren en bevat stof relatief veel Enterobacteriën, zoals Salmonella en E. coli. Dat wil je toch niet in je voer? Met één simpele propshot-behandeling kan zeer veel ellende vermeden worden.

Totaalaanpak tegen schimmels én Enterobacteriën

“De laatste tijd zijn er ook steeds meer meldingen van Salmonella besmettingen bij grondstoffen. Om deze Enterobacteriën tegen te gaan, biedt Selko Fysal SP uitkomst. Daarnaast zetten we de Selko Fylax Forte in als effectieve schimmelremmer. Deze totaalaanpak kost bijna niets, maar het effect is enorm”, weet Christian. “Als veehouders eenmaal onze aanpak geprobeerd hebben, hoeven ze zich minder zorgen te maken over de veiligheid van hun voer in hun silo. Bovendien wordt het voer zoveel beter geconserveerd in een schone silo. Dat zie je direct terug in de stal.”

Steeds warmere zomers in Nederland en België 

Ook micro-organismen ontstaan relatief snel in krachtvoersilo’s, met name als voer in aanraking komt met condens. Christian: “Europa heeft te maken met steeds warmere zomers. We hebben afgelopen voorjaar enkele temperatuurmetingen gedaan in silo’s. De resultaten logen er niet om. In sommige silo’s gaf de meter maar liefst 50oC aan! Dan heb je het over gigantische broeinesten. En als het 's avonds afkoelt zal vocht condenseren en neerslaan op het voer. De volgende dag is het vochtige voer een voedingsbron voor schimmels en bacteriën. Kan je je voorstellen, wat dat met je kostbare voer doet?”

Een silotemperatuur van 50oC

“Mengvoer is over het algemeen zo’n 2 tot 3 maanden houdbaar. Maar die houdbaarheid is gebaseerd op een kamertemperatuur van zo’n 20oC”, vervolgt Christian. “Bij 50oC zie je dat de houdbaarheid -en daarmee de kwaliteit- van het voer rap achteruit holt. Vaak heeft niemand dat door. Als sector realiseren we ons te weinig welke invloed de silotemperatuur heeft op de houdbaarheid van voer. Juist met het veranderende klimaat, verdient silohygiëne alle prioriteit.”

Steeds langere omloopsnelheid

“In de praktijk zien we steeds langere doorlooptijden van voer. Zo is het bijvoeren van losse grondstoffen erg populair, maar doordat je dan vanuit meerdere silo’s voert, blijft het voer per silo langer liggen”, licht Christian toe. “Ook rundveebedrijven kennen een langere omloopsnelheid. Een koe eet voornamelijk gras en mais, krijgt misschien nog wat krachtvoer en losse soja. We merken dat het krachtvoer langer in de silo blijft dan bij varkens- en pluimveebedrijven het geval is. Ook duurdere opfokvoeders hebben vaak een langere doorlooptijd. Je moet jezelf continu de vraag stellen hoe je kunt waarborgen dat dat voer ‘schoon’ in de silo ligt, zonder besmet te raken met schimmels en entero’s.”

Silohygiëne als onderdeel voerhygiëne

In het kader van voedselveiligheid wordt conservering, hygiëne en opslag in de toekomst alleen maar belangrijker, voorspelt Christian. “Silohygiëne is een onderdeel van je voerhygiëne. Je moet weten wat er gebeurt in je silo om die hygiëne te kunnen garanderen. Het laatste wat je wilt, is schimmel op je voer. Dieren nemen dat tot zich en dat zie je terug in de stal. Een zeug kan bijvoorbeeld voer opbraken en biggen kunnen geboren worden met afgestorven staarten. Ook toxines kunnen een enorme negatieve invloed op dierprestaties hebben. Preventie is dus echt van groot belang.

Silo’s in alle soorten en maten

De kans op entero’s en schimmels is van meerdere factoren afhankelijk. “Staan de silo’s pal in de zon, onder de bomenrand of ergens in de schuur? Is de silo oud of nieuw? Ook lang niet elke silo heeft een ontluchtingspijp. Silo’s zijn er in alle soorten en maten. Welke silo je ook hebt: reiniging helpt entero’s en schimmels hardnekkig tegen te gaan.”

Geen beoordelingsmoment meer

“De tijden zijn natuurlijk enorm veranderd. Vroeger plaatse een veehouder zijn kar onder de silo en zette de schuif open. Dan stond je soms letterlijk in de stofwolken. Je kon direct beoordelen hoe je voer eruitzag. Als het een aparte kleur had, sloeg je alarm. Tegenwoordig is alles geautomatiseerd. Je drukt op de knop, de vijzel doet het werk en het voer is weg. Er is geen beoordelingsmoment meer” Trouw Nutrition BeneluxScan ontwikkelde daarom een checklist silo hygiëne. Wens je de hygiëne status van uw silo te beoordelen? Download dan hier de checklist.

Preventief reinigen

Automatisering juichen we toe, tegelijkertijd brengt het ook risico’s met zich mee”, waarschuwt Christian. “Zolang we ons daar bewust van zijn en preventief reinigen, is er niets aan de hand. Maar laten we eerlijk zijn: als het in de stal niet loopt, wijzen we vaak naar het voer. Degene die het voer levert, heeft dan de schimmels en de Salmonella op het erf gebracht. Terwijl het probleem vaak in de silo’s huist. Zonde toch? We besteden honderden euro’s aan kwalitatief voer, maar laten het storten in een vervuilde silo.”

Razendsnel terugverdiend

“Dat is ook echt de boodschap die we mengvoerbedrijven en veehouders willen meegeven. Kijk je silo’s kritisch na en behandel ze zo nu en dan eens met een propshotbehandeling tegen entero’s en schimmels. Een minimale investering van een paar euro’s. Meer is het niet. Onze sector draait al op het scherpst van de snede. Dan is een goede silohygiëne razendsnel terugverdiend”, verzekert Christian. “Neem maar van me aan: Veilig bewaren is geld besparen!”

Wenst u actie te ondernemen en uw silo’s te reinigen? Neem contact op met uw mengvoerleverancier of kijk hier voor meer informatie:

Totaalaanpak silohygiëne

Sluit deze melding
Deze website maakt gebruik van cookies Lees meer over het gebruik van cookies