Efficiënter produceren met optimale voeding

Wij geloven dat, in een moderne agrarische sector, vitale dieren gezonde en duurzame voeding leveren. Daarom ontwikkelen en verkopen wij innovatieve voerconcepten.

Om de sterk groeiende wereldbevolking te kunnen voeden, is het belangrijk dat de agrarische sector in de toekomst sterker gaat inzetten op een efficiëntere productie van onder andere melk en vlees. Dat is alleen mogelijk met verbetering van de algehele diergezondheid, darmgezondheid en voervertering.

Gezonde dieren

Rundvee, varkens en pluimvee presteren veelal onder hun kunnen. Met functionele voeding en specifieke voerstrategieën verbetert de diergezondheid en kunnen dieren nog efficiënter produceren.

Dat is goed voor het rendement van veehouders, maar ook voor het milieu, want bij een hogere voerbenutting gaat de uitstoot van mineralen en CO2 omlaag.

Gezonde dieren die op maat worden gevoerd, benutten voeding nu eenmaal beter en hebben minder medicijnen nodig. Het antibioticumgebruik kan dan ook omlaag, dat is financieel interessant, maar ook in het belang van de volksgezondheid.

Nauwkeurige voersamenstelling

De aanpak van Trouw Nutrition Nederland is erop gericht om de voersamenstelling nog nauwkeuriger op de voerbehoefte van een specifieke diergroep te laten aansluiten. Bijvoorbeeld met het juiste aminozurenpatroon of energieaanbod, maar ook met voeradditieven die de weerstand en darmgezondheid verbeteren. Zoals bijvoorbeeld:

  • Organische zuren
  • Vetzuren
  • Gisten
  • Probiotica
  • Prebiotica

Visie op duurzaamheid

Nutreco heeft haar visie op duurzaamheid uitgewerkt in 'Sustainability Vision 2020'. Hierin staan ideeën en initiatieven op het gebied van duurzaamheid uitgewerkt voor de komende jaren.

Lees het volledige rapport: Sustainability Vision 2020

Nutreco - Visie 2020